artikler

Modernisering: Introduksjon, Betydning, Konsept og Andre detaljer

Introduksjon: Konseptet om moderne, modernitet og modernisering er enormt beryktet, for det meste på grunn av deres tvetydighet og vaghet. Hver av dem mangler noe presis betydning. Modernisering har antatt mye betydning, spesielt etter slutten av andre verdenskrig, på 1950-tallet og 1960-tallet. Industrial Revolution i England og til en viss grad, fransk revolusjon i Frankrike brakt modernisering til rampelys.