forretningsprosess outsourcing

Business Process Outsourcing (BPO): Betydning, natur og fordeler

Business Process Outsourcing (BPO): Betydning, natur og fordeler! Betydning av Business Process Outsourcing (BPO): Forretningsprosessering kan defineres som følger: Outsourcing av forretningsprosesser betyr å engasjere tjenester fra en ekstern leverandør (dvs. outsourcer) for å administrere og levere tjenester med hensyn til en eller flere forretningsaktiviteter av ikke-kjernefysisk karakter til klienten (eller outsourcet). I