sivil tjeneste undersøkelse

Notater om globalisering for sivil tjenesteeksamen

Notater om globalisering for sivil tjenesteeksamen! 1. Definisjon: Ifølge Rubens Ricupero, generalsekretær for UNCTAD, er "globalisering integrering av verdensøkonomien som følge av tre hovedkrefter: (i) økning i handel med varer og tjenester (ii) økningen i investeringen i transaksjonsvirksomheter og den konsekvens, endring i arten av produksjonen. Prod