debatt

Idealisme Vs. Realisme (Debatt)

Både idealister og realister er sterkt imot hverandre. Kjernen i denne motstanden er spørsmålet om makt i politikken. Realistene aksepterer sin rolle og taler for sin ledelse. Idealistene avviser makten som en uønsket faktor som kan og bør elimineres. De legger i stedet vekt på moralens verdi som grunnlag for alle forhold mellom nasjoner. Idea