tørke

Tørke og dens begrensning

Les denne artikkelen for å lære om tørke og dens begrensning. Tørke: Tørke er en klimatisk anomali karakterisert ved mangelfull tilførsel av fuktighet som enten skyldes under-normal nedbør, uregelmessig nedbør, høyere vannbehov eller en kombinasjon av alle faktorene. Fire kategorier av tørke har vært i bruk: 1. Meteorolo