elektrisitet

Generering og distribusjon av Hydro-elektrisk kraft rundt om i verden (med statistiske data)

Generering og distribusjon av vannkraft i ulike land i verden er: 1. Kina 2. Canada 3. Brasil 4. USA 5. Russland 6. India 7. Japan 8. Europeiske land 9. Sør-Amerika 10. Afrika 11. Oseania . De fleste av verdens land bruker nå vannkraft som energikilde. Produksjon eller generering av vannkraft i viktige land i verden er gitt i tabell 9.7

Kjemiske effekter av elektrisk strøm (forklart med diagram)

Kjemiske effekter av elektrisk strøm (forklart med diagram)! Vi bruker elektrisitet til å kjøre forskjellige ting som fans, doorbells, varmeovner, pærer og så videre. Disse enhetene benytter ulike effekter av elektrisk strøm som magnetisk effekt og varmeeffekt. En annen ofte brukt effekt av elektrisk strøm er dens kjemiske effekt. Når s

Ledning av elektrisitet i faste stoffer, væsker og menneskekroppen

Ledning av elektrisitet i faste stoffer, væsker og menneskekroppen! Alle stoffer består av atomer, som har ladede partikler kalt elektroner og protoner. Du vet at elektrisitet i alle former skyldes kostnadene på disse partiklene. Når ladede partikler beveger seg på en ordnet måte, får vi en elektrisk strøm. Lednin