energiressurser

Total og per capitaforbruk av elektrisitet for utvalgte land

Total og per innbygger forbruk av elektrisitet for USA, Canada, Japan, Kina, India og Uganda! Nødvendighet for energi er stadig voksende, ettersom transformasjonen av energi er sentral for økonomisk aktivitet. Energi kommer i mange forskjellige former, for eksempel elektrisk, lyd, lys, kjemisk, varme (termisk), mekanisk og kjernekraft.

Nukleær energi: Essay on nuclear energy (548 words)

Kjerneenergi: Essay on nuclear energy! Kjernekraft er kraften som frigjøres ved å manipulere atomer, ved å splitte dem fra hverandre (fisjon) eller fusjonere dem sammen (fusjon) (figur 3.6). Til slutt er det noen mineraler som er inkludert som energikilder i kategorien som ikke kan fornyes. Et mineral som uran kan brukes til å skape varme og jevn strøm ved hjelp av atomfission (splittelsen av atomene). Kje

7 Hovedkilder til energi Vi kan komme fra miljø

Noen av de viktigste energikildene som er tilstede i miljøet er: 1. Fossilbrensel, 2. Vannkraft, 3. Vindkraft, 4. Geotermisk energi, 5. Solkraft, 6. Biomasse energi og 7. Kjerneenergi: En stor del av våre energibehov er oppfylt ved forbrenning av drivstoff som tre, kull, petroleum, petroleum, diesel, naturgass, kokegass etc.

Petroleumraffinaderi: historie, distribusjon og produksjon

Les denne artikkelen for å lære om Petroleumsraffinaderi. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Historien om petroleumsraffinaderi 2. Distribusjon av petroleumsraffineri 3. Installasjon. Historien om petroleumraffinaderi: Historien om oljeraffinering i India er ganske gammel. Det første raffineriet ble etablert i 1893, nær Digboi, Assam. Oppd

Termisk kraft: Fordeler og ulemper

Les denne artikkelen for å lære om fordelene og ulempene ved termisk kraft. Fordeler med termisk kraft: 1. Råmaterialene som brukes til å produsere termisk kraft er fond eller uttømmelig ressurs. 2. Termiske kraftverk er ikke miljøvennlige og planter gir giftige forurensninger som aske, karbondioksid og svoveldioksid. 3. M

Global distribusjon av petroleum (med graf)

Les denne artikkelen for å lære om den globale distribusjonen av petroleum. Global distribusjon av råolje er naturligvis ujevn. Noen regioner som Midtøsten (Asia) inneholder 60% av verdens reserver, mens landene i SE Asia og Latin-Amerika er praktisk talt uten råolje. Denne typen uregelmessig konsentrasjon skaper stor politisk stress og belastning. Møn

Topp 6 Kilder til energiressurser

Denne artikkelen kaster lys over de seks øverste kildene til energiressurser. Kildene er: 1. Petroleum 2. Kull 3. Naturgass 4. Nukleær energi 5. Hydro-Power 6. Ikke-konvensjonelle eller fornybare energikilder. Energiressurs: Kilde # 1. Petroleum: Petroleum er nå betraktet som en pivot av verdens energiproduksjon, da den gir 40% av det globale energibehovet. D

Gasshydrat: Deteksjon og gjenvinningsmetoder

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: - 1. Betydning av gasshydrat 2. Deteksjon av gasshydrat 3. Gjenvinningsmetode. Betydning av gasshydrat: Gasshydrater, også kalt gassklatrater, er naturlig forekommende faste stoffer sammensatt av vannmolekyler som danner en stiv gitter av bur. Hvert bur inneholder et molekyl av naturgass, hovedsakelig metan (figur 3.18