eksport

Betydningen og definisjonen av eksportfremmende

Denne artikkelen gir informasjon om betydningen og definisjonen av eksportfremmende: Eksportforfremmelse er definert som "de offentlige tiltaksmålene som faktisk eller potensielt øker eksportaktiviteten på bedrifts-, industri- eller nasjonalt nivå". Selv om mange styrker bestemmer den internasjonale flyt av varer og tjenester, er eksportfremmendefremming en av de viktigste mulighetene som regjeringer må påvirke volum og typer varer og tjenester som eksporteres fra deres jurisdiksjon. Imag