fast

5 Hovedmål som en firma ønsker å oppnå bortsett fra å tjene penger

Hovedmål som et firma ønsker å oppnå bortsett fra fortjeneste, er som følger: Et mål er noe som firmaet ønsker å oppnå over en bestemt tidsperiode. Det antas at virksomheten har det eneste målet å tjene profitt. Image Courtesy: bldgnet.com/images/ico3.jpg Men i dag kan man ikke nekte det faktum at virksomheten, sammen med overskuddsmaksimering, også har bestemte mål mot samfunnet og nasjonen. Forretnings

Betydningen av utenlandsk samarbeid for veksten av firmaet ditt

Den største betydningen av utenlandsk samarbeid for veksten av firmaet er som følger: 1. Optimal utnyttelse av ressurser: Ressurs tilgjengelighet er en av de viktige faktorene som skildrer selskapets konkurransedyktige evne. Image Courtesy: europeanbusinessreview.com/europeanfinancialreview.comuploads/04/HiRes-1.j

Joint Hindu Family Firm: Meriter, Begrensning og egnethet

Joint Hindu Family Company: Meriter, begrensning og egnethet! Natur og betydning: Joint Hindu Family Firm er den neste ikke-corporate, gruppe eierskapet av familiebedrift operative i India. Det styres av den hinduistiske loven. I den hinduistiske loven er det to skoler: (i) Dayabhaga, som er aktuelt i Bengal og Assam; og (ii) Mitakshara, som er anvendelig i resten av India

Gloden Regler for omorganisering av et firma uten å ødelegge det

Gloden Regler for omorganisering av et firma uten å ødelegge det! Tidligere studier om omorganisering av virksomheten har vist at mer enn 50% av bedriftene rapporterte stagnerende eller redusert produktivitet etter nedskalering. Mens mange bedrifter faktisk hadde kuttet utgifter etter nedstenging, hadde bare få få økt fortjeneste eller produktivitet. Til

Bestemme annonsering av et firma (10 faktorer)

Fordeleren for reklame har høye krav som "det lønner seg å annonsere" "reklame kan selge noe." Dette betyr at folk som favoriserer reklame, har tilført mirakuløse salgsmakt. de ser det som en magisk samling av smarte slogans og tricks setninger som hypnotiserer leserne og seerne og lytterne i å gjøre annonsørens bud. Er rek

Topp 3 finansielle mål for et firma

Denne artikkelen kaster lys over de tre største økonomiske målene til et firma. Målene er: 1. Profit Maximization Objective 2. Rikdom Maksimering Mål 3. Målet for Profit Maximization Pools. Finansielt mål nr. 1. Profit maksimering mål: Lønnsomhetsmålet kan angis når det gjelder fortjeneste, avkastning på investerings- eller salgsforhold. I henhold

Bedrifts- og sosiale mål for et firma

Les denne artikkelen for å lære om bedriftens og sosiale mål. Bedriftens mål: Strategiutvikling i en organisasjon begynner med å sette opp selskapets mål. Bedriftsmål for et foretak eksisterer i et hierarki som starter med å utarbeide en futuristisk visjon som forklarer den grunnleggende linjen for selskapets fremtidige virksomhet. Gjenno