frihet

Frelsesproblemer: Selvbestemmelse; Indeterminisme (2811 ord)

Frelsesproblemer: Selvbestemmelse; Indeterminism! Den moderne psykologien, spesielt i de to skolesamfunnet og psykoanalysene, har en tendens til å undervise at menneskelige aktiviteter er helt bestemt av hendelser som foregår på forhånd, akkurat som fysikkvitenskapen ser ut til å undervise at hendelser i den fysiske verden er helt bestemt av antecedente fysiske hendelser. Det