gode essays

Skal mobiltelefoner bli tillatt i skolene

Skal mobiltelefoner bli tillatt i skolene? Intro Vi kan egentlig ikke være for liberale om å bruke mobiltelefoner på skolen. Til tross for å kjenne sine ferdigheter, får vi ikke oppmuntring til å være for spent på denne progressive teknologien. Teen tenåringer er for impulsive til å tenke på sin egen velvære. Det er tyd

Punkt på Mindeverdens minneverdige dag (324)

Stykke på den minneverdige dagen i mitt liv! Den mindeverdige dagen i mitt liv ville være dagen da jeg kom til å vite at jeg var den nest som gjorde det høyeste i handel i byen min. Jeg kunne ikke tro mine ører som jeg aldri drømte om slike prestasjoner. Det var min minneverdige dag fordi jeg var i stand til å se lykken i min mors øyne. Jeg tr