grønn revolusjon

Stigning av produktivitet av kulturer etter den grønne revolusjonen

Introduksjon og diffusjon av høyavkastningsvarianter (HYV) har vesentlig økt produksjonen av korn, spesielt for hvete og ris. Det er på grunn av de nye varianter at India nå eksporterer hvete og ris til Bangladesh, Kina og Russland, SW asiatiske land, Etiopia, Afghanistan og Øst-Europa. Arealet under kornavlinger har økt vesentlig som vist i følgende tabell: Det fremgår av tabell 11.1 at i

Grønn revolusjon: Gunstige og ugunstige virkninger

La oss gjøre en grundig studie av de gunstige og ugunstige konsekvensene av Green Revolution på India. Gunstig påvirkning av grønn revolusjon : en. Økning i landbruksproduksjonen: Den direkte effekten av ny landbruksstrategi / grønn revolusjon er den kraftige økningen i landbruksproduksjonen. Produksjonsindeksen for alle varer har gått opp til 85, 9 i 1970-71 mot 80, 8 i 1965-66. Den ha