farer

Kort artikkel om plastfare

Denne artikkelen gir informasjon om plastfare! Plast er mye brukt i vårt daglige liv. Starter fra en penn til en polytenpose der vi bærer frukt og bøker, er former for plast. Selv om det er praktisk i vår daglige bruk, har det utgjort en alarmerende trussel mot miljøet. Image Courtesy: pipin.org/community/wp-content/uploads/2011/03/EntanglementHazards.jpg

Arbeidsfare: 4 Hovedtyper av yrkesfare - Forklart!

De fire hovedtyper av yrkesfare og sykdommer er som følger: 1. Kjemiske farer 2. Biologiske farer 3. Miljøfare 4. Psykologiske farer. 1. Kjemiske farer: De vanlige kjemiske stoffene, som karbonmonoksid, karbondioksid, nitrogendioksid, svoveldioksid, hydrokarboner, svovelsyre, eddiksyre eddiksyre, fumersyre, ozon, limer og alkalier, forårsaker personskade når de absorberes gjennom hud og innånding eller inntak. Arb