hindu filosofi

Essay on The Purushartha Theory

Les dette omfattende essayet om Purushartha teorien! Purushartha og Ashrama Vyavastha er nært knyttet til hverandre. Disse hjelper i gjennomføringen av menneskelige aktiviteter som fører til Moksha. Dermed kjører asrama og purushartha-systemer parallelt med hverandre. På samme måte som fire ashrama er det fire Purusharthas som er Dharma, Artha, Kama og Moksha. Imag

Kort essay om den hinduistiske doktrinen om karma (396 ord)

Her er ditt korte essay om den hinduistiske doktrinen om karma! En nasjon er kjent fra sitt folk, deres kultur og sivilisasjonssett. Men denne nasjonens og dette folks filosofi er selve essensen av sin kultur og sivilisasjon. Image Courtesy: hinduonline.co/PhotoGallery/HinduImages/KarmikPrinciple.jpg Filosofien er med andre ord kjennskap til grunnleggende ideer og idealer for et gitt folk som forfulgt generasjoner etter generasjoner, og derfor bærer filosofien det ubevisste stemplet til den berørte kulturen og sivilisasjonen.

Essay på de essensielle elementene av karma

Les denne essay om essensielle elementer av karma! Vi kan nevne noen av de viktige elementene i læren om karma på følgende måte. Image Courtesy: images.wisegeek.com/hindu-goddess-artwork.jpg 1. Handlingen har tre deler: En handling er delt inn i tre deler, nemlig 'Kayik, Vachik og Wansik, som betyr at handlingen utføres enten gjennom kroppen eller gjennom ord eller gjennom sinnet. Det

Essay on Dharma - Hindu Philosophy

Her er essayet ditt om Dharma-Hindufilosofien! Betydningen av Dharma: Det er ingen hinduistisk term som svarer til det vi kaller religion, fordi dharma og religion ikke er det samme, og hinduismen er faktisk en dharma heller enn en religion i ordets begrensede betydning. Religion er menneskets respons til å gripe de krefter som er utenfor hans kontroll og som er overnaturlige og supersensoriske.

4 middelaldersentre for høyere utdanning for hinduer

Her beskriver vi om de fem middelaldersentrene for høyere utdanning for hinduer. Sentrene er (1) Kashmir, (2) Varanasi, (3) Mithila og (4) Nadia. 1. Kashmir: I det gamle India var Kashmir et viktig sete for hinduistisk og buddhistisk læring. Etter muslimers erobring av Punjab kom et stort antall Punjabi-lærde til Kashmir for tilflukt og forbedret sitt rykte som et sentrum for høyere utdanning. Sa