hotellledelse

Meny: Funksjoner, Typer og Sammensetning

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: - 1. Betydning av meny 2. Funksjoner på menyen 3. Typer Betydning av meny: Menyen er en liste, i spesiell rekkefølge, av retter som skal serveres ved et gitt måltid. Menyen er sentral i matte-konseptet - det definerer produkttilbudet, fastslår viktige elementer av økonomisk levedyktighet, nemlig pris og bidragsmargin, og gir et kraftig markedsføringsverktøy. Ordet &