mennesker

Typer av immunitet i menneskekroppen: Aktiv og passiv immunitet

Noen av de viktigste typene immunitet i menneskekroppen er som følger: 1. Aktiv immunitet: Dette innebærer aktiv funksjon av personens eget immunsystem som fører til syntese av antistoffer og / eller produksjon av immunologisk aktive celler. Aktiv immunitet kan være naturlig eller kunstig. (i) Naturlig aktiv immunitet: Det resulterer enten fra en subklinisk eller klinisk infeksjon. De

5 typer menneskelige behov: foreslått av Abraham Maslow (med diagram)

Ifølge Abraham Maslow er menneskelige behov av fem typer 1. fysiologiske behov 2. sikkerhetsbehov 3. sosiale behov 4. verds behov og 5. selvrealisering behov! Abraham Maslow, en berømt sosialforsker og en psykolog, utviklet en teori om motivasjon som er basert på behovshierarkiet. Den grunnleggende forutsetningen som ligger til grund for denne teorien er at individets adferd er sterkt drevet av nødvendighetenes nødvendighet, det vil si at individet forsøker å tilfredsstille sitt sterkeste behov først, og når det er oppnådd, ville det ikke lenger motivere ham, derfor ville han bevege seg høyere