hydrogen

Intermolekylær Hydrogen Bond og dens betydning

Les denne artikkelen for å lære om Intermolekylær og Viktigheten av Hydrogen Bond! Den attraktive kraften som binder hydrogenatom av ett molekyl med elektronegativt atom (som fluor, oksygen og nitrogen), av et annet molekyl, vanligvis av samme substans, er kjent som hydrogenbinding. For eksempel er flere HF-molekyler assosiert med hydrogenbinding s som Hydrogenbindingen er representert ved stiplede linjer (...