forsikring

Rolle og betydning for forsikring - Forklart!

Følgende punkt viser forsikringens rolle og betydning: Forsikring har utviklet seg som en prosess for å sikre folks interesse for tap og usikkerhet. Det kan beskrives som en sosial enhet for å redusere eller eliminere risiko for tap av liv og eiendom. Forsikring bidrar mye til samfunnets generelle økonomiske vekst ved å gi stabilitet i prosessens virkemåte. Fors

FDIs rolle i forsikringssektoren (295 ord)

Denne artikkelen gir informasjon om FDIs rolle i forsikringssektoren! Selv etter liberaliseringen av forsikringssektoren har de offentlige forsikringsselskapene fortsatt å dominere forsikringsmarkedet og nyter over 90 prosent av markedsandelen. FDI er prosessen hvor innbyggere i ett land erverver eiendeler for å kontrollere produksjon, distribusjon og andre aktiviteter i et firma i et annet land.

7 viktigste forsikringsprinsipper

Det viktige forsikringsprinsippet er som følger: Det viktigste motivet for forsikring er samarbeid. Forsikring er definert som en rettferdig overføring av risiko for tap fra en enhet til en annen, i bytte mot en premie. Image Courtesy: framab.com/wp-content/uploads/2013/06/Short-Term-Life-Insurance.j

2 hovedgrupper hvor forsikringssektoren er bredt fordelt

Gruppene der forsikringen er brutt delt er som følger: Det finnes ulike typer forsikringer som livsforsikring, marinforsikring, motorforsikring, avlsforsikring etc. En person kan ta noen form for forsikring avhengig av hans krav. Image Courtesy: 1.bp.blogspot.com/-DSSTsDUGIYg/banner1.jpg Disse ulike forsikringene er i stor grad delt inn i to grupper: I.

Forsikring - Utsiktspunkt for kjøper og synspunkt for forsikringsselskaper

Forsikring - Kjøperens synspunkt og sikringsselskapets synspunkt! Forsikring som et middel til å redusere risiko og usikkerhet har to aspekter: For det første, fra utsikten til den personen som kjøper en forsikring; og for det andre, fra sikringsselskapets synspunkt som selger en forsikring. 1. Fra utsikter til kjøper av forsikring: Forsikring er det motsatte av gambling. Det

Havforsikring: Natur, Emneforhold og prinsipper

Natur: Havforsikring er opptatt av utenrikshandel. Internasjonal handel innebærer transport av varer fra et land til et annet land med skip. Det er mange farer under omlastingen. Personene som importerer varene vil gjerne sørge for sikker ankomst av sine varer. Rederiet ønsker sikkerheten til skipet. S

Hva er prinsippene for en forsikringspolicy?

1. Forsiktig interesse: Personen som får en forsikring må ha en forsikringsbar interesse for eiendommen eller livsforsikret. En person sies å ha en forsikringsmessig interesse i eiendommen hvis han er dratt av sin eksistens og bli skadet ved ødeleggelsen. Uten forsikringsmessig interesse er forsikringsavtalen ugyldig. Ei

Hva er fordelene med forsikring?

Forsikringen har blitt en integrert del av næringslivet og menneskelivet. "Frykten for tap" har vært en begrensning på veksten i næringslivet og handel. En usikker fremtid for næringsliv og enkeltpersoner har alltid spilt ham. Forsikring har vært nyttig i å løse mange problemer med næringsliv og privatliv. Følgend

7 typer brannforsikringspolicyer

Det er en rekke brannforsikringer som passer til ulike interesser. En rekke faktorer vurderes før de bestemmer seg for hvilke retningslinjer som skal tas. Disse faktorene er: 1. Typen av risiko involvert. 2. Egenskapen av eiendommen som skal forsikres. 3. Innholdet i eiendommen. 4. Arbeidsrisiko. 5.

11 typer marineforsikringspolitikk

1. Reisepolitikk: Den dekker risikoen fra avgangshavnen til bestemmelseshavnen. Politikken slutter når skipet når ankomsthavn. Denne typen politikk er kjøpt generelt for last. Risikodekningen starter når skipet forlater avgangshavnen. 2. Tidspolicy: Denne politikken utstedes for en bestemt periode. Al

9 Klausuler dekket i en maritim forsikringspolicy

En sjøforsikring kan ha en rekke klausuler. Disse klausulene kan være generelle for alle typer retningslinjer, eller kan være spesielle for å dekke bestemte avtaltede poeng. En policy bør dekke alle typer ting, slik at det kan unngå misforståelser eller unngå tvister på et senere tidspunkt. Noen av klausulene dekket av en marine forsikringspolicy er gitt som under: 1. Verdset

Hva er de forskjellige Forsikringsformene?

Noen av disse skjemaene diskuteres her: 1. Motorforsikring: Alle private og offentlige biler kan være forsikret under motorforsikring. Disse retningslinjene dekker risiko for tyveri, skade, flom osv. Ved skade på kjøretøyet kompenserer forsikringsselskapet for tap. Motorforsikring dekker tap til tredjepart også. En

2 typer marine tap: totalt tap og delvis tap

Marine tap kan deles inn i følgende kategorier: A. Total tap: Totalt tap er delt inn i to kategorier: 1. Faktisk total tap: Faktisk total tap oppstår under følgende situasjoner: (a) Emnet er fullstendig ødelagt. (b) Varene er så skadet at de slutter å være en ting av den typen som var forsikret. (c) D

Hva er livsforsikringens viktige verktøy?

1. beskyttelse for familie: Livsforsikring gir familievern etter døden av brødbrukeren. Når en person dør i en tidlig alder, mister familien sin inntektskilde. Familien er betalt mengden politikk. Disse pengene kan brukes til å skape en annen inntektskilde. Så forsikring er gunstig for familien. 2. O

Livsforsikring: Betydning, overgivelsesverdi og andre detaljer

Betydning: Livsforsikring og livsforsikring er to vanlige ord. Mens livsforsikring er det riktige ordet for livsforsikringen, brukes vanligvis livsforsikring. I livsforsikringsavtalen er beløpet av politikken definitivt betalt, det er bare et spørsmål om tid. Politikken kan modnes i forsikringstiden, eller det kan bli betalt ved hans død. Li

7 typer livsforsikringspolitikk

De syv typer livsforsikringspolicyene er som følger: 1. Hele livspolitikken 2. Utbetalingspolicy 3. Med eller uten fortjenestepolitikk 4. Felleslivspolitikk 5. Janata-politikk 6. Familievernsforsikringspolicy 7. Konvertering av hele livet. 1. Hele livspolitikken: Politikken kalles også 'Ordinær livspolitikk'. U

Brannforsikring: Betydning, prosedyre og prinsipper for brannforsikring

Betydning: Brannforsikring ble startet etter sjøforsikring. Havforsikring var bare nyttig for personer som var engasjert i noen form for handel. Branntrappingen kan oppleves av personer i alle samfunnslag. The Great Fire of London i 1956 ødela 13.000 hus på fire dager. Denne "Great Fire" fødte brannforsikring. Br

Forsikring: Konsept, Betydning og Prinsipper

Les denne artikkelen for å lære om konseptet, funksjonene, betydningen, filosofien, betydningen, prinsippene og typene forsikring. Begrepet terminforsikring: Begrepet forsikring kan defineres som følger: En forsikringskontrakt er en kontrakt hvor forsikringsselskapet (dvs. forsikringsselskapet) mot en sum penger betalt av den forsikrede (kalt premie), er enig. (