åndsverk

TRIPs-avtalen omfatter syv kategorier av immaterielle rettigheter

Viktige handelsrelaterte aspekter av immaterielle rettigheter (TRIPs) er som følger: (i) Opphavsrett (ii) Varemerker (iii) Geografiske indikasjoner (iv) Industrielle design (v) Patenter (vi) Integrerte kretser (vii) Handelshemmeligheter. Avtalen om handelsrelaterte immaterielle rettigheter (TRIPs) er omfattende for å gi dekning til alle områder av teknologi, eiendom, patenter, varemerker, opphavsrett og så videre. TR

Handelsrelatert immateriell rettighet

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om handelsrelaterte immaterielle rettigheter. Med etableringen av Verdenshandelsorganisasjonen (WTO) med virkning fra 1. januar 1995, oppnår den potensielle kunnskapen som skaper av rikdom valuta over hele verden. Skapelsen av kunnskap krever beskyttelse av lover, for å skape rikdom i alle landene. De