lagerkontroll

Inventory: Det er Betydning og Typer

Inventory: Det er mening og typer! Betydning av inventar: En beholdning er et lager av varer opprettholdt med henblikk på fremtidig produksjon eller salg. I bred forstand refererer begrepet inventar til alle materialer, deler, forsyninger, verktøy, i prosess eller ferdige produkter registrert i bøkene av en organisasjon og holdes i lager, lager eller anlegg for en viss periode. D

Grunner til å føre varebeholdninger i virksomhetsproblemer

Noen av de viktigste årsakene til å føre varebeholdninger i næringshensyn er gitt nedenfor: 1. For å sikre jevn produksjon: Lagerbeholdninger bidrar til jevn produksjon av sluttproduktet. Mangel på tilgjengelighet av deler og materialer når det er nødvendig kan forstyrre produksjonsprosessen. 2. For

6 Hovedfordeler ved evigvarende beholdningskontroll

Noen av fordelene ved evigvarende lagerstyring er: 1. Hurtig verdsettelse av sluttbeholdning 2. Mindre investering i materialer 3. Nyttig i å formulere riktig kjøpspolitikk 4. Umiddelbar gjenkjenning av tyveri og lekkasje mm 5. Tilstrekkelig arbeidskapital og 6. Gunstig i å finne effektiviteten til butikkens organisasjon. 1

ABC Metode for Inventory Control System: Fordeler og ulemper

ABC Metode for Inventory Control System: Fordeler og ulemper! For å utøve effektiv kontroll over materialer, er ABC (Always Better Control) -metoden av enorm bruk. Under denne metoden er materialer klassifisert i tre kategorier i henhold til deres respektive verdier. Gruppe 'A' utgjør dype varer som kun kan være 10 til 20% av de totale varene, men utgjør ca 50% av den totale verdien av butikkene. En

6 Viktigste teknikker for lagerstyringssystem

Noen av de viktigste teknikkene for lagerstyringssystem er: 1. Oppsett av ulike lagernivåer. 2. Forberedelser av lagerbudsjettene. 3. Opprettholde evigvarende varesystem. 4. Etablere riktige innkjøpsprosedyrer. 5. Inventaromsetningsforhold. og 6. ABC analyse. 1. Oppsett av ulike lagernivåer: For å unngå overbelastning og under lagring av materialer, må ledelsen avgjøre om maksimalnivå, minimumsnivå, ombestillingsnivå, farenivå og gjennomsnittlig nivå av materialer som skal oppbevares i butikken. Disse vilk

5 trinn for å etablere et effektivt inventareguleringssystem

Noen av trinnene som er involvert i etableringen av et effektivt lagerstyringssystem i en organisasjon er: A. Klassifisering og kodifisering av inventar. B. Vedlikehold av lagerregistreringer. C. Kontroll av den sykliske strømmen av materialer. D. Kontroll av verktøy. og E. Store rom ledelse. (A) Klassifisering og kodifisering av inventar: Et godt system for klassifisering og kodifisering av lager er viktig for å forhindre blanding av en type inventar med den andre. L

ABC (Always Better Control) Metode for Inventory Control (med statistikk og figur)

ABC (Always Better Control) Metode for Inventory Control (med statistikk og figur)! Hovedformålet med lagerstyring er å minimere varekostnadene for beholdningen. Svært ofte er ikke alle typer inventar like viktig. Et lite antall viktige elementer står for den dominerende delen av totalinvesteringsinvesteringene, mens et stort antall elementer utgjør så lite en verdi at de har liten effekt på resultatene. Derfo

Varelager for en organisasjon: Klassifisering og faktorer

Økonomer gir følgende funksjonelle klassifisering av varelager: 1. Forventning inventar: Når et firma forventer en prisstigning, kan den kjøpe i bulkmengder og holde det samme til prisene stiger. På samme måte må produkter som har sesongbasert etterspørsel (ull, paraplyer, vifter etc.) produseres og lager i forventning om salg i løpet av sesongen. Disse t

5 Teknikker for lagerstyring

Noen av de viktigste teknikkene for lagerstyring er som følger: 1. Økonomisk ordremengde 2. Inventariske modeller 3. ABC-analyse 4. Materialkrav Planlegging 5. VED-analyse. 1. Økonomisk ordre mengde: Et problem som alltid forblir i det hvor mye materiale kan bestilles om gangen. En industri som gjør bolter vil definitivt vite lengden på stålstenger som skal kjøpes til enhver tid. Denne

Lagerstyring: Det er mål, fordeler og begrensninger

Lagerstyring: Det er mål, fordeler og begrensninger! Mål: (i) Å minimere kapitalinvesteringer i lager ved å eliminere overdrevent aksjer; (ii) Å sikre tilgjengeligheten av nødvendig lager for uavbrutt produksjon og for å møte forbrukernes etterspørsel; (iii) Å gi et vitenskapelig grunnlag for planlegging av beholdningsbehov; (iv) Å tide over etterspørselsfluktuasjonene ved å opprettholde rimelig sikkerhetslager (v) For å minimere risikoen for tap på grunn av forældelse, forverring osv .; (vi) For å op

Lagerstyring: Det betyr og trenger - Forklart!

Lagerstyring: Det betyr og trenger! Betydning av beholdningskontroll : Lagerstyring er teknikken for å opprettholde lagerbeholdninger på ønsket nivå, uansett om de er råmaterialer, varer i prosess eller ferdige produkter. Begrepet "inventar" refererer til bestanden av råvarer, deler og ferdige produkter som er holdt av et bedriftsfirma. Det

Nyttige notater om kostnader involvert i beholdningsbeholdninger

Nyttige notater om kostnader involvert i beholdningsbeholdninger! Oppbygging og oppbevaring av varebeholdninger innebærer flere kostnader. Først av alt er det anskaffelseskostnadene. Anskaffelseskost er av to typer. Når lager er anskaffet fra eksterne leverandører, er det kjent som bestillingsprisen (utgifter pålagt ved utarbeidelse og sending av innkjøpsordren). Når

EOQ: Økonomisk bestilling Antall modell (Forutsetninger og Bestemmelse av EOQ)

EOQ: Økonomisk bestilling Antall modell (Forutsetninger og Bestemmelse av EOQ)! En av de viktige beslutninger som skal tas av et firma i lagerstyring, er hvor mye å kjøpe om gangen, eller si, hvor mye lagerbeholdning å bestille hver gang. Dette kalles 'Økonomisk bestillingskvantum'. Faktisk gir EOQ løsninger på andre problemer som: (i) Hvor ofte å kjøpe? (ii) Nå

Lagerstyring: Konsept, motiver og mål for lagerstyring

Lagerstyring: Konsept, motiver og mål for lagerstyring! Begrepet inventar: Hva er inventar? Varelager refererer til de varene som holdes for eventuelt salg av foretaket. Med andre ord, varelager er aksjer av produktet et firma er produsert for salg og komponenter som utgjør produktet. Dermed utgjør varebeholdninger en sammenheng mellom produksjon og salg av produktet. F

ABC-analyse: Betydning, mål og begrensninger

Les denne artikkelen for å lære om ABC-analyse. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Betydning av ABC-analyse 2. Mål for ABC-analyse 3. Begrensninger. Betydning av ABC-analyse: For selektiv kontroll av inventar har tre klasser av materialer og ikke mer enn det blitt funnet å være hensiktsmessige. Dette