islam

Den sosiale bevegelsen i islam (881 ord)

De sosiale bevegelsene i islam! Av oss følger mange islam; og musalmans har også hatt en lang periode med sosial depresjon og tilbakegang. Generelt har samfunnet holdt seg pedagogisk bakover under den sterke påvirkning av ortodoksi og puritanisme. Likevel sprang det opp noen religions-sosiale bevegelser som hadde som mål å inkludere rasjonalisme og liberalisme blant dem. Bet