skred

Jordskred forårsaket av naturlige og menneskelige faktorer

Feltundersøkelser, diskusjoner med bekymrede forskere som arbeider i reserven og omfattende litteraturundersøkelse antyder at jordskred av NDBR kan kategoriseres i to grupper basert på utløsende hendelser: (1) Jordskred forårsaket av naturlige faktorer, og (2) Jordskred forårsaket av menneskelige aktiviteter, spesielt slope modifikasjoner. Natu