Livscykelkostnad: Betydning, fordeler og effekter

Livscykelkostnad: Betydning, fordeler og effekter!

Betydning:

Livssykluskostnader er alle kostnadene knyttet til produktet for hele livssyklusen. Produktets livssykluskostnad sporer kostnader og inntekter for hvert produkt over flere kalenderperioder gjennom hele livssyklusen.

Kostnadene er inkludert i ulike stadier av produktets livssyklus.

Utviklingsfase -R & D kostnad / Designkostnad.

Introduksjonsfase - Salgspris / Kapasitetsutgifter.

Vekstfase / Forfall - Produksjonspris / Distribusjonskostnader / Produktstøttekostnad.

Decline / Replacement phase - Planter gjenbrukte / solgte / skrotede / relaterte kostnader.

Produsenter vil basere livscykluskostnadsfordeling på et forventet antall enheter som skal selges over produktets liv. Hver periodes interne resultatregnskap som bruker livscykelkostnad, vil vise inntektene på en oppdatert måte sammen med totale solgte varer, totale R og D-prosjektkostnader og totalfordeling og andre markedsføringskostnader.

Fordeler:

Følgende er fordelene med produktets livssykluskostnad:

(i) Det resulterer i tidligere tiltak for å generere inntekter eller lavere kostnader enn det ellers kan vurderes.

(ii) Det sikrer bedre beslutning fra en mer nøyaktig og realistisk vurdering av inntekter og kostnader, i det minste innenfor et bestemt livssyklusstadium.

(iii) Den fremmer langsiktige belønninger.

(iv) Det gir et overordnet rammeverk for å vurdere totale inkrementelle kostnader over produktets levetid.

Effekter av livssykluskostnad:

Livsykluskostnadene hjelper bedrifter å være oppmerksomme på hvor produktene er i deres livssykluser, fordi i tillegg til salgseffekter kan livscykeltrinnet ha stor innvirkning på kostnader og fortjeneste. Livsykluspåvirkningen på hvert av disse elementene er vist i Figur 17.3.


Anbefalt

Nyttige notater om enzympapain og enzympepsin
2019
Notater om markedsføring planlegging prosess: 4 trinn
2019
Topp 7 hovedroller av en rektor
2019