kjøpesenter ledelse

Mall Management: 5 sentrale komponenter i Mall Management - Forklart!

Mall management er definert som en helhetlig drift og vedlikehold av hele bygningsinfrastrukturen, inkludert tjenester og verktøy, slik at de blir brukt på en måte som er i samsvar med formålet som det ble kjøpt opp. Mall management omfatter operasjoner, facilities management, sikkerhet, kontoer, felles område vedlikehold, markedsføring, leasing og alle de andre funksjonene selv eksternt knyttet til et kjøpesenter. Det st

Kjøpesenter og mat domstoler

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om kjøpesenter og mat domstoler. En mat domstol er en type innendørs plaza i sammenheng med tellerne av flere matleverandører og gir et felles område for selvbetjente spisesteder. I USA ble matrettene populære på 1980-tallet i kjøpesentre og flyplasser. Mat dom

Slik forstår du effekter av Mall-basert utvikling på fellesskapsnivå

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om effekten av kjøpesenterets grunnutvikling på fellesskapsnivå. Vurdere effekten av Mall-basert utvikling på Fellesskapsnivå: Nylig Retail (Mall) -basert utvikling er verdsatt og har også blitt kritisk fordømt av både forbrukere / borgere av by, regjering, opposisjon og andre interessenter i samfunnet. Men i be

Evaluering av flere muligheter for et kjøpesenter

Denne artikkelen gir en case-studie om evaluering av mulige muligheter for et kjøpesenter. Evaluering av flere muligheter for et kjøpesenter: Kinoutviklingene har endret bransjen. Fra de allestedsnærværende filmpalassene som spredte nesten alle lokalsamfunn til dagens utslett av megaplekser med tre eller flere skjermer i utkanten av byen, har filmproduksjonsindustrien alltid måttet tilpasse seg og forandre seg med demografi, teknologi og etterspørsel fra samfunnet. Mens

Topp 16 Typer Engineering Systems i kjøpesentre

Denne artikkelen kaster lys på de seksten typene engineering systemer i kjøpesentre. Systemene er: 1. VVS-systemer 2. Kjøletårn 3. Chiller 4. Rull kompressor 5. Luftbehandler 6. Brannslukningsapparat 7. Brannstrømsystem 8. Røykdetektor 9. Heis 10. Dieselgeneratorer 11. Dieselgeneratorer 12. Buss barer. Engi

Topp 34 Faktorer blir vurdert av kunden for å velge kjøpesenterets

Denne artikkelen kaster lys på de tre og tretti faktorer som blir vurdert av kunden for å velge kjøpesenter. 1. Tilgjengelighet av økonomiske ressurser. 2. Fravær av ventetid. 3. Fravær av overbelastning. 4. Fravær av publikum i transportmodus. 5. Reisetid til kjøpesenter. 6. Direktitet til reise til kjøpesenter. 7. Sikk

Forskrifter og retningslinjer for multiplex

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om regelverket og retningslinjene for multiplex. Regler og retningslinjer for Multiplex # Kinematografiloven, 1952: Kinematografiloven, 1952 ("loven") er vedtatt for å gi bestemmelser om sertifisering av kinofilmer til utstilling og for å regulere utstilling av filmer ved hjelp av kinoer. Lo

Common Area Kiosker i kjøpesenteret

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om de vanlige områdeskioskene i kjøpesenteret. I situasjoner hvor forhandlere blir mer selektive utfordres utleierne med å opprettholde leieforhold, og utleierne må være kreative og ressursrike for å opprettholde og øke inntektene. En måte å oppnå dette på er å skape flere inntektsgenererende områder i kjøpesenteret, uten å påføre for mye kostnad og uten å ofre synergistisk blanding og kvalitet på kjøpesenteret. Leasing av felles ki

Forholdet mellom nøkkelkonstruksjoner og total tilfredshet

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om forholdet mellom nøkkelkonstruksjoner og generell tilfredshet. Åtte proposisjoner er foreslått for å forklare forholdet mellom nøkkelkonstruksjonene Hedonic Motive og Functional Evaluation. For det første fokuserer Proposition 1 på sammenhengen mellom intensiteten av hedonisk motiv og graden av funksjonell evaluering. For eks

Studie notater om vedlikeholdsstyring

Denne artikkelen gir et studienotat om vedlikeholdsstyring. Områder for vedlikehold: Facility Management handler om å administrere personer og steder for å oppnå best verdi for pengene ved å balansere mellom brukerbehov og forretningsbehov for å oppnå optimal organisasjonseffektivitet. Fasiliteter (Vedlikehold) Ledelse er et nytt konsept, som får aksept, da det er kritisk å opprettholde og forbedre eiendomsverdiene av eiendommer. Dette i

Drifts- og vedlikeholdsforvaltning (O & M) for kjøpesentre

Etter at du har lest denne artikkelen, vil du lære om: - 1. Kostnad for O & M for Mall og Ulike Tjenester til Leietakere av O & M Agency 2. Typiske elementer som skal vurderes for beregning av CAM (eller O & M) kostnader 3. Hvordan dømmer en innbygger ideell O & M kvalitet ? 4. Noen av de moderne noterte O & M-teknikkene 5.

Underholdningsplanlegging i kjøpesenter

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om underholdning og planlegging. Introduksjon til underholdningsplanlegging i kjøpesenter: Underholdning planlegging er en felles aktivitet i kjøpesenteret miljø. Planlegging av underholdning bør ta hensyn til fem nøkkelkonstruksjoner, nemlig hedoniske motiver, funksjonell evaluering, affektiv evaluering, generell tilfredsstillelse og adferdsmessig lojalitet. Et kj

Betydningen av Multiplex i Shopping Center

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om Shopping Center og Multiplex. En kino eller kino er et sted, vanligvis en bygning, for visning av filmer. De fleste kinoer er kommersielle operasjoner som catering til allmennheten, som deltar ved å kjøpe en billett. Filmen projiseres med en filmprojektor på en stor projeksjonsskjerm på forsiden av auditoriet. Noen

Noter om Forsikring av Mall Eiendeler

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om forsikringen av kjøpesenterets eiendeler. Noen uforutsette hendelser kan plutselig føre til tap av verdifulle kjøpesenter. Mens ingen penger kan erstatte noen eiendeler, kan forsikringsdekning gi økonomisk støtte til å ri over denne situasjonen. I en a

Hvem skal gjøre vedlikeholdsstyring i kjøpesentre?

Få svaret på: Hvem skal gjøre vedlikeholdsadministrasjonen i kjøpesentre? Hvem skal gjøre det? Mall Manager eller Spesialisert Agency? Som du vil se, er vedlikehold en jobb som involverer ganske mye teknisk kunnskap om maskiner, elektriske arrangementer, VVS og selvfølgelig myke aspekter som Housekeeping etc. Mens

Market Analysis of Retail Trade Area (med diagram)

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: - 1. Evaluering av Retail Trade Area 2. Estimering av Retail Demand 3. Estimering av Retail Supply 4. Andre Market Considerations 5. Analyse av Trade Area 6. Hvordan Trade Areas Differ? 7. Enkle handelsmetoder Definisjon. Evaluering av Retail Trade Area: For å starte evaluering av detaljhandelsmuligheter, bør markedsanalysestudien gjøres for å forstå etterspørsel og levering av hovedkategorier for å fastslå markedspotensialet. Etterspø

Problemer som vurderes i utviklende leietakerblanding

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om problemene som vurderes i utviklende leietakerblanding. Det er svært lite å velge blant de fem problemene, med 'maksimere leieverdi' og 'svare på nåværende okkupasjonsforespørsel' bare marginalt høyere i poengsum enn 'posisjonering mot andre sentre', 'velge sterke leietakter' og 'møte ufullstendig forbrukernes etterspørsel i vannet ". Det faktu

Begrepet Ankerbutikk

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om begrepet ankerbutikk. En ankerbutikk er en stor butikk funnet innlemmet i et kjøpesenter eller annen kommersiell struktur sammen med andre, mindre forhandlere. Formålet med denne rollen er, som navnet antyder, å "forankre" kjøpesenteret og støtte de andre butikkene ved å tegne et stort antall forbrukere og etablere stedet som et levedyktig og attraktivt shoppingmål. Opprinn

Parkeringsstyring for kjøpesentre

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om parkeringsstyring for kjøpesentre. Kjøpesentre omdefinerer seg i denne perioden med endring av økonomiske tider og demografi. Tidlige dager med større lukkede kjøpesentre omgitt av et asfalthav er historien. Kjøpesentre bygget i åpne felt er nå omgitt av boligområder og en rekke bedrifter. Dette har

Hvordan administrere Retail Tenant Mix?

Følgende artikkel vil veilede deg om hvordan du håndterer detaljhandel leietaker blanding. Detaljhandelsformat endres kontinuerlig og kan forventes å gjøre det i akselererende takt med veksten i detaljhandel via internett og interaktiv tv. En vellykket leietakerblanding må svare på slike endringer som krever "kontinuerlig overvåking, evaluering og handling fra lederens side". Det e

Komponenter av en leieavtale for kjøpesentre

Etter å ha lest denne artikkelen vil vi lære om komponentene i en leieavtale for kjøpesentre. Forstå komponenter av leieavtalen: Leieavtalen binder utleier (utleier) og leietaker (leietaker) til et langsiktig forhold, hver avhengig av den andre til en viss grad for økonomisk gevinst og under visse omstendigheter for økonomisk overlevelse. Leie

Hva er forventet av Leietaker Mix Plan?

Få svaret på: Hva er forventet Leietaker Mix Plan? Det er klart at stor tankegang skulle være viet til den første utleie av kjøpesentre, bygge opp fra demografisk eller til og med kostbar psykografisk undersøkelse av avstandspopulasjonen for å skape en leietakerblanding. Den første forskningen for å identifisere "Blanding av forhandlerkategorier" kan gjøres ved detaljhandelstudie og markedsundersøkelse som vi har sett det som skal gjøres for hele kjøpesenteret. Dette danne

Kjøpesenter: Planlegging og design

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om planlegging og design for Shopping Center. Shopping Center Planlegging og Design: Dette er igjen et super spesialisert område og betyr mye for å gjøre et kjøpesenter lykkes. Dette vil omfatte arkitektur, interiørdesign, fasiliteter planlegging, verktøy planlegging, atmosfærisk design og sivile konstruksjoner etc. Følgend

Viktige ingredienser for å lage et Mall Utviklingsarbeid

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om de viktigste ingrediensene for å lage et kjøpesenter. Spørsmål å vurdere: 1. Det viktigste er leietakerforpliktelse; utviklere må ha forpliktelse fra leietakere til å få finansiering. 2. Finansielt bilde: Vil prosjektet kontantstrøm være nok for en privat utvikler, eller er det en bedre avtale for en ideell utvikler som kan ta med subsidie? 3. Vurderi

Eksempel Leieavtale for kjøpesentre

Denne artikkelen gir en prøveavtale for kjøpesentre. Eksempel leieavtale: Selv om vi kan studere en prøveavtale her, er det veldig viktig å forstå at det ikke er et fast format for leieavtale. dermed kan to avtaler variere drastisk. Dermed studerer du også ordlisten som kan knyttes til lease dokumentasjon med enkle å forstå eksempler: Eksempel på avtale: Leieavtale: Denne avtalen er laget i New Delhi på denne ..........

Roller av meglere i det pre-operative stadiet av kjøpesentre

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om meglerrollen i det pre-operative stadiet av kjøpesentre. Pre-Operational Stage - Brokers rolle: Et kjøpesenter kan åpnes etter 2-3 år med lansering av prosjektet - men markedsføring av samme starter så snart tegninger og soneringsdetaljer med utleie eller direkte kjøp detaljer er klare. Et sels

Historie av kjøpesentre

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om historien til kjøpesentre. Et kjøpesenter, kjøpesenter eller shopping plaza er den moderne tilpasningen av den historiske markedsplassen. Kjøpesentret er en samling av uavhengige butikker, tjenester og et parkeringsområde, som er opptatt, konstruert og vedlikeholdt av et eget forvaltningsfirma som en enhet. De ka

Begrepet leietakerblanding

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om begrepet leietakerblanding. Leietakerblanding er en kombinasjon av faktorer, inkludert andelen plass eller antall enheter som okkuperes av ulike detaljhandel / tjenestetyper, samt den relative plasseringen av leietakere i senteret. Og en "god leietakerblanding" er en rekke butikker som samarbeider for å forbedre senterets ytelse og fungere vellykket som enkeltbedrifter. V

Topp 8 typer kjøpesenter

Denne artikkelen kaster lys på de øverste åtte typene av kjøpesentre. Typer er: 1. Nabolagssenter 2. Fellesskapssenter 3. Regionalt senter 4. Super-regional senter 5. Mote- / spesialsenter 6. Kraftsenter 7. Tema- / festesenter 8. Outlet Center. Kjøpesenter: Type nr. 1. Næringssenter : Dette senteret er utformet for å gi praktisk shopping for de daglige behovene til forbrukerne i umiddelbar nærhet. Ifølge

Nettstedvalg og nettstedskontroll for kjøpesentre

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om nettstedvalg og nettstedskontroll for kjøpesentre. Nettstedvalg: Utvelgelsesprosessen innebærer å analysere markedsproblemer og sammenligne funksjonene til ulike nettsteder. Denne prosessen innebærer markedsundersøkelsesprosess og hvordan du skal finne et nettsted, eller velge en blant mange potensielle nettsteder for kommersiell / kjøpesenterutvikling. Her må

Nettstedskontroll og oppkjøp for Mall Development

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om nettstedskontroll og oppkjøp for kjøpesentre. Nettstedskontroll og oppkjøp: Når vi har valgt et potensielt område for vårt utviklingsprosjekt, må vi undersøke problemene som er involvert i å anskaffe og få kontroll over det aktuelle nettstedet. Nettstedsk

Dynamikk blant interessenter av et kjøpesenter

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om dynamikken blant interessenter i et kjøpesenter. Mens definisjonen ovenfor er like enkel som dynamikken blant interessenter; men de fleste av oss unnlater å forstå det samme og gi ønsket betydning til alle interessenter i India. Den primære årsaken kan være mangel på erfaring med kjøpesenterindustrien eller færre industrisakstudier. I motsetni

Retningslinjer for å håndtere Leietaker Mix

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om retningslinjene for å administrere leietakerblanding. Identifisering av oppholdssted i eierskaps- og ledelseshierarkiet legger ansvaret for leietakerblandingspolitikken. I gjennomsnitt har interne forvaltere og investorer større innflytelse enn outsourcet kapitalforvaltere, utleiere og forskningskonsulenter. Kj