Hva er Cross Margin i Capital Market Reforms?

Mange handelsmedlemmer foretar transaksjoner på både kontanter og derivater av en børs. De beholder separate innskudd på bytte for å ta stilling i to forskjellige segmenter.

For å effektivisere bruken av marginkapitalen av markedsdeltakere, innførte SEBI kryssmarginering for institusjonelle investorer i mai 2008.

Image Courtesy: openmarkets.cmegroup.com/wp-content/uploads/Capital-Markets-GFLC.jpg

I desember 2008 utvidet SEBI kryssmarginalen på tvers av Cash og F & O-segmentet til alle markedsdeltakere. De fremtredende trekkene i kryssmargin er som:

(1) Kryssmargin er tilgjengelig på tvers av kontanter og FoU-segment og til alle kategorier av markedsdeltakere.

(2) Klienters stillinger i både kontant- og utviklingssegmentene i den utstrekning de kompenserer hverandre skal vurderes med tanke på kryssmarginering i henhold til følgende prioritet: a) indeks futures og bestanddel futures i F & O segment, b) Indeks futures og bestandsstillinger i Kontant segment, c) Aksje futures i F & O segment og aksjeposisjoner i Cash segment.

(3) For å utvide kryssverdien fordelene i henhold til 2 (a) og (b) ovenfor, skal kurven med bestandselementer / aksjeposisjoner være en fullstendig kopi av indeks futures.

(4) Stillingene i F & O-segmentet for aksje futures og indeks futures skal være i samme utløpsmåned for å være kvalifisert for kryssmargin.

(5) Posisjoner i opsjonskontrakter skal ikke betraktes for overkursfordeler.

(6) Beregningen av kryssmarginen skal være på klientnivå i on-line sanntid.

(7) For institusjonelle investorer skal posisjonene i pengesegmentet kun vurderes etter at varemerket har bekreftet det på T + 1 og på bekreftelse av clearingmedlemmet i F & O-segmentet.

(8) Posisjonene i Kontant- og FoU-segmentet skal kun vurderes for kryssmarginering til det tidspunkt marginene belastes på slike stillinger.

(9) Stillingene som er berettiget til motregning skal være underlagt spredemarginer. Spredemarginene skal utgjøre 25% av de gjeldende forskuddsmarginene på utligningsposisjonene.


Anbefalt

Decentralisering av administrasjon: Definisjon, argumenter og utvikling
2019
4 Viktige menneskelige ressurspraksis - Forklart!
2019
Utvikle riktig kundeservicenivå
2019