brensel

Brenselcelle: Fordeler og ulempe med brenselcelle

Brenselcelle: Fordeler og ulempe med brenselcelle! En brenselcelle er en enhet som genererer elektrisitet ved en kjemisk reaksjon. Hver brenselcelle har to elektroder, en positiv og en negativ, kalt henholdsvis anoden og katoden. Reaksjonene som produserer elektrisitet finner sted ved elektrodene. Image Courtesy: 24