korrupsjon

Korrupsjonsfri samfunn under internasjonal lov!

Korrupsjonsfri samfunn under internasjonal lov! Det har blitt hevdet at kampen for å fremme menneskerettighetene og kampen mot korrupsjon deler mye felles grunnlag. En korrupt regjering som avviser både åpenhet og ansvarlighet, vil ikke trolig respektere menneskerettighetene. Derfor er kampanjen for å inneholde korrupsjon og bevegelsen for å beskytte og fremme menneskerettighetene ikke forskjellige prosesser. De

Et internasjonalt juridisk regime for å bekjempe korrupsjon!

Et internasjonalt juridisk regime for å bekjempe korrupsjon! Det har vært et voksende felt for lovgiving både på nasjonalt og internasjonalt plan om korrupsjon. De ledende globale og regionale organisasjonene spionerer denne bevegelsen, inkludert De forente nasjoner, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, Europarådet, EU, Organisasjonen for amerikanske stater (OAS), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Global Coalition for Africa (GCA) og det internasjonale handelskammeret, har formulert anti-korrupsjonspolitikk og strategier. Den