finansiell planlegging

Finansiell planlegging: det er betydning, betydning og elementer - diskuteres!

Finansiell planlegging: det er betydning, betydning og elementer! Finansiell planlegging er en viktig del av økonomistyringen. Det er prosessen med å bestemme målene; retningslinjer, prosedyrer, programmer og budsjetter for å håndtere et virksomhets økonomiske aktiviteter. Finansiell planlegging gjenspeiler bedriftens behov og er integrert med den overordnede forretningsplanleggingen. Rikt

Finansiell planlegging: Betydning og behov for økonomisk planlegging (med diagram)

Finans er en av de viktige forutsetningene for å starte et foretak. Faktisk er det tilgjengeligheten av økonomi som letter en entreprenør å samle land, arbeidskraft, maskiner og råmateriale sammen for å kombinere dem til å produsere varer. Betydningen av økonomi i produksjon er fremhevet som et smøremiddel til produksjonsprosessen. Det er