Mann

Essay on Man: Som et sosialt dyr (1623 ord)

Her er essayet ditt på mannen: Som sosial dyr! Selv om nøyaktige opplysninger om samfunnets eksakte opprinnelse ikke er kjent, er det et akseptert faktum at mannen har levd i samfunnet siden uminnelig tid. Mennesket må leve i samfunnet for sin eksistens og velferd. I nesten alle aspekter av livet føler han behovet for samfunnet. Bi

Evolusjon av mennesket: Morfologiske forandringer involvert i evolusjonen av mennesket

Evolusjon av mannen: Morfologiske endringer involvert i evolusjonen av mennesket! Opprinnelsessted for mannen: Det fossile beviset tyder tydelig på at mannens opprinnelse skjedde i Sentral-Asia, Kina, Java og India (Shivalik Hills). Det har blitt fastslått at Dryopithecus er et av de eldste fossilene som i sin tur utviklet seg til aper og menn.