sykloner

Store stadier av tropiske sykloner: Formasjon; Full modenhet og modifikasjon

Utviklingen av syklus av tropiske sykloner kan deles inn i tre faser. a) Formasjon og innledende utvikling (b) Full modenhet (c) Modifikasjon eller forfall! Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/India_relief_location_map.jpg (a) Formasjon og innledende utvikling: Etter fire atmosfæriske og oceaniske forhold er det nødvendig å utvikle en cyklon storm. (

Tropiske sykloner: Egenskaper og destruktiv kraft av tropiske sykloner

Tropiske sykloner: Egenskaper og ødeleggende kraft av tropiske sykloner! Tropiske sykloner kjennetegnes av ødeleggende vind, stormstråler og eksepsjonell nivå av nedbør, noe som kan føre til oversvømmelse. Vindhastigheter opptil 200 km / t, nedbør på opptil 50 cm / dag i flere sammenhengende dager, og stormstigninger på 7 m høye er ikke uvanlige. Image Cou