investering

Multilateralt investeringsgarantibyrå (MIGA)

Multilateralt investeringsgarantibyrå (MIGA)! Vesentlig oppmerksomhet har vært fokusert de siste årene på behovet for å fjerne hindringer som hindrer veksten av utenlandske investeringer i utviklingsland. Mange land har vedtatt nye lover for å fremme utenlandske investeringer og inngått bilaterale investeringsavtaler med kapitaleksportland for dette formålet. Konsep

Lekkasje: Faktorer som reduserer multiplikasjonsprosessen av inntektsutbredelse

Faktorer som reduserer multiplikasjonsprosessen for inntektsutbredelse er: 1. Økning i marginalgodtgjørelsen for å spare 2. Gjeldsavbestilling 3. Innkjøp av gamle aksjer og verdipapirer 4. Kapping av kontantbalanser 5. Inflasjon 6. Nettoimport! Det er alvorlige begrensninger i å anvende begrepet multiplikator i praksis. Ope

Multiplikatoreffekter av en jevn injeksjon av nye investeringer

Multipliereffekter av en jevn injeksjon av ny investering! Prosessen med multiplikatorens arbeid kan kort illustreres av en "sekvensanalyse" som diskuteres her. Anta at investeringen i en gitt periode øker med Rs. 10 crores. Det vil først øke inntektene med Rs. 10 crores for de som jobber med å produsere investeringsvarer. Fo

Investeringsmultiplikator: Grunnleggende konsept for investeringsmultiplikator

Investeringsmultiplikator: Grunnleggende konsept for investeringsmultiplikator! Konseptuelt refererer multiplikatoren til virkningene av endringer i investeringsutgifter på samlet inntekt gjennom induserte forbruksutgifter. Multiplikatoren uttrykker således et forhold mellom en innledende økning i investeringen og den resulterende økningen i samlet inntekt. Fa

Investeringsbehov Planleggingsfunksjon (med figurer)

Investeringsbehov Planleggingsfunksjon (med figurer)! Investeringsvolumet av investeringer kan bli funnet ved å knytte renten til en gitt tidsplan for kapitalens marginale effektivitet. På grunnlag av tidsplanen for kapitalens marginale effektivitet, kan vi utarbeide en tidsplan som viser de ulike beløpene av investeringsefterspørselen, til ulike renteinteresser. Fa

To typer forventninger: Kortsiktige og langsiktige forventninger

To typer forventninger: Kortsiktige og langsiktige forventninger! Fluktuasjoner i innflytelse til å investere er hovedsakelig avhengig av endringer i kapitalens marginale effektivitet. Og av to determinanter av MEC, nemlig forsyningsprisen og det forventede utbyttet, den tidligere er relativt stabilt, er det det potensielle utbyttet som gir MEK sin viktigste egenskap.

7 Viktige tiltak for å stimulere investeringer

Ulike finanspolitiske, monetære og andre tiltak for å stimulere investeringer er: 1. Senking av rentesatsen 2. Skatteduksjon 3. Offentlige utgifter 4. Prispolitikk 5. Teknologisk endring og innovasjon 6. Avskaffelse av monopolprinsipper og oppmuntring av konkurranse 7. Økonomisk Planlegger. Siden forbruket har en tendens til å forbli stabil i løpet av kort tid, er det endringer i investeringer som bestemmer samlet etterspørsel og den resulterende inntekt og sysselsetting i økonomien. Derme

Manglende keynesian investering multiplikator teori i underutviklede land

Manglende keynesian investering multiplikator teori i underutviklede land! Dr. VKRV Rao understreket begrensningen av operasjonen av keynesianske investeringsmultiplikatoren i et underutviklet land. Keynes 'multiplikatorkonsept er basert på størrelsen på den marginale forbruksmåten (MPC). Jo høyere MPC, desto større er multiplikatoren og vice versa. I la

21 Utvalgt liste over ordsprog brukt på aksjemarkeder

Liste over ordsprog brukt på aksjemarkeder er som følger: Børsen er ikke kort for ordsprog. Noen av dem som synes å gi mening er kortfattet tolket nedenfor for å hjelpe investorene til å forstå hva de mener: Image Courtesy: listdose.com/wp-content/uploads/2013/06/New-York-Stock-Exchange.jpg 1.Turero

15 Viktige skritt for å få suksess i fondene Investering

Viktige skritt for å lykkes i Mutual funds investering er oppført nedenfor: Mutualfond gjør generelt ikke investorer rike på kort tid, men hvis de har tålmodighet, er de den beste og mest hensiktsmessige måten å bygge opp eiendeler gjennom årene. I denne forbindelse er følgende forslag oppført for å huske. //myunive

8 viktige handelsregler for å vinne på opsjonsmarkedet

Viktige handelsregler for å vinne i opsjonsmarkedet er som følger: 1. Hold deg unna dyp i pengene alternativene: Hovedfordelen ved å kjøpe opsjoner er begrenset risiko og høy utnyttelse. Hvis et alternativ er for dypt i pengene, vil det kutte ned på investorens innflytelse og legger til hans risiko. Han

5 vanlige feil som en fond for investorer alltid gjør

Vanlige feil som en fond for investorer alltid lager, er oppført nedenfor: 1. Mangler å ha en god forståelse av målene, retningslinjene og risikoen for fondene som investorene kjøper. Dette kan føre til uegnet investeringer og uventede tap. Image Courtesy: hedgefundindia.com/wp-content/uploads/2012/09/Fotolia_13929642_XL.jpg 2

Hvordan bli en vellykket investor?

For å være vellykket investor, bør man strebe for å oppnå ikke mindre enn avkastningen i samsvar med den antatte risikoen. Men er denne suksessen? Hvis markeder er effektive, er det ikke sannsynlig at unormale avkastninger oppnås, og den beste kan håpe på en avkastning som er i samsvar med risikoenivået som antas. Trikset

Hva er de grunnleggende byttestrukturene?

Grunnleggende byttestrukturer er som følger: Veksten og fortsatt suksess i byttemarkedet har ikke skjedd i liten grad til deltakernes kreativitet. Image Courtesy: forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/66/213767/1/Structures.JPG Som et resultat blir de byttestrukturer som nå er tilgjengelige og fremtidige potensielle strukturer som i tide blir bare et annet marked "norm" begrenset bare av fantasi og oppfinnsomhet til de som deltar i markedet.

Hva forstår du ved Term Swaptions?

Alternativer på rentebytteavtaler refereres til som swaptions. Kjøperen av en swaption har. Retten til å inngå en renteswapsavtale innen en bestemt dato i fremtiden. Swaption avtalen vil spesifisere om kjøperen av swaption vil være en fast rate mottaker eller en fast rate betaler. Forfatteren av swaption blir motparten til bytte om kjøperen trener. Hvis

Hva er de 3 kritiske egenskapene til swaps?

3 kritiske trekk ved swaps er oppført nedenfor: 1. Barter: To motparter med nøyaktig / innstilt eksponering ble introdusert av en tredjepart. Hvis kredittrisikoen var ulik, kan tredjepart - hvis en bank - legge inn seg selv eller arrangere en bank å gjøre det for en liten avgift. Image Courtesy: kawaller.com

Konseptet med swaps i Investment Management

Begrepet swaps i investeringsstyring er gitt nedenfor: Essensen av en byttekontrakt er at to motparter skal binde mellom to forskjellige betalingsstrømmer over tid, betalingen strømmer over tid, betalingen blir bundet, i hvert fall delvis, til etterfølgende og usikker markedsprisutvikling. Image Courtesy: risk.ne

Hva er forskjellen mellom fremtidige og fremtidige markeder?

Forskjellen mellom Futures og Forward Markets er oppført nedenfor: Mens fremtids- og fremtidskontakter ligner på mange måter, er forskjellene deres viktigere for å fullt ut forstå naturen og bruken av disse finansielle instrumentene. Image Courtesy: 3.bp.blogspot.com/-eLEa9am3IvA/TdFhxZjaP0I/AAAAAAAAEVY/kFy2onRQHlo/s1600/IMG_5043.JPG

9 hovedmål for konvertible obligasjoner

Hovedmålene for konvertible obligasjoner er gitt nedenfor: Generelt bør en konvertibel ikke brukes hvis ikke et selskap trenger egenkapital. Det kan være tåpelig å pådra seg potensiell fortynning i resultat per aksje dersom egenkapital ikke var nødvendig. Image Courtesy: northernminer.com/daily_images/1002088880-1002088882.jpg 1.

Sammenligninger mellom futures og opsjoner er gitt nedenfor

Sammenligninger mellom futures og opsjoner er gitt nedenfor: Investorer av og til gjør feilen i å forvirre en fremtidig kontrakt med en opsjonsavtale. Noen analogier kan gjøres mellom futures kontrakter og opsjonskontrakter. Begge innebærer en forhåndsbestemt pris og kontrakts varighet. Image Courtesy: fow.com/

Konsekvenser av konvertibelt obligasjonslån for utstedende selskap (7 utgaver)

Konsekvenser av det konvertible obligasjonslånet for utstedende selskap (7 utgaver) er som følger: Emisjonene som påvirker selskapets vedtak om å flytte et emisjon av konvertible obligasjoner / obligasjoner dekker en rekke områder. Noen av de store problemene er omtalt nedenfor: 1. Timing of Issue: Egnet tidspunkt for konvertibelt utstedelse må vurderes i forhold til markedet for selskapets aksjeandeler. Imag

Hva er likhetene mellom opsjoner og warrants?

Likheter mellom opsjoner og warrants er som følger: De grunnleggende egenskapene til aksjeopsjoner er de samme som for aksjekjøpsrett, og forpliktelsene til et utstedende selskap er de samme for hver sikkerhet. Image Courtesy: images.tvnz.co.nz/tvnz_site_images/national_news/2012/09/safety_fears_over_vehicle_warrant_changes_11.j

Hva er de viktigste egenskapene til konvertible obligasjoner? (8 funksjoner)

De viktige egenskapene til konvertible obligasjoner er som følger: Konvertible obligasjoner eller obligasjoner er definitivt et langt mer attraktivt investeringsforslag sammenlignet med faste innskudd, gitt likviditeten, mulig kapitalvekst og høyere avkastning. Image Courtesy: thetechieguy.com/wp-content/uploads/2013/11/DSC_5205.j

13 Viktige funksjoner som eksotiske alternativer kan endre

Viktige funksjoner som eksotiske alternativer kan endre, er som følger: (i) Alternativet kan utøves på flere faste punkter i tide (alternativet Bermuda). (ii) Premien kan betales ved forfall, i stedet for ved initiering (pause fremover, Boston-alternativ). Image Courtesy: ubgholsters.com/images/colors_new.jp

Hva er de forskjellige bruken av alternativer?

Ulike bruksområder er som følger: Det er flere grunner til å være enten en forfatter eller en kjøper av alternativer. Forfatteren forsikrer en usikker mengde risiko for en viss sum penger, mens kjøperen sikrer en usikker potensiell gevinst for en fast pris. En slik situasjon kan føre til en rekke grunner for å bruke alternativer. Image

Hva er de viktigste faktorene som bestemmer alternativpris?

Hovedfaktorer som bestemmer opsjonsprisen er som følger: Prisen som aksjen under opsjon kan settes eller kalles er kontraktsprisene. Noen ganger er det referert til som slående pris. Image Courtesy: rack.3.mshcdn.com/media/360.jpg I kontraktens løpetid forblir kontraktsprisen fast, med unntak av at markedspraksis er at kontraktsprisen skal reduseres med mengden av utbetalt utbytte eller av verdien av enhver aksjerett som blir effektiv i løpet av kontraktens løpetid. Ved

2 Typer av alternativer (Put Option og Call Option)

Typer av alternativer (Put Option og Call Option): Det finnes to grunntyper av aksjeopsjoner som kan benyttes separat eller kombinert for å utlede to ekstra typer alternativer. I utgangspunktet har innehaveren av en opsjon rett til å kjøpe eller selge en bestemt eiendel. Image Courtesy: aviatorsparadise.co

5 Viktige egenskaper ved alternativet

Viktige egenskaper for alternativet er oppført nedenfor: Ved å diskutere egenskapene til opsjoner, er fokuset på både kjøperen og forfatteren fordi det man pleier å få, den andre taper som aksjekursendringer. Dette er sant fordi opsjonsutnyttelsesprisen og utløpsdatoen ikke endres. Image Courtesy: thetechieguy.com/wp-

Sammenligninger mellom Treynor og Sharpe Measure

Sammenligningene mellom Treynor og Sharpe Measure er gitt nedenfor: Sharpe-tiltaket bruker standardavviket av avkastning som mål for risiko, mens Treynor-tiltaket benytter beta (systematisk risiko). Sharpe-foranstaltningen vurderer følgelig implisitt porteføljeforvalteren på grunnlag av avkastning, men tar også hensyn til hvor godt diversifisert porteføljen var i denne perioden. Imag

Hva er Clearing and Settlement Process i Financial Derivatives Markets?

Clearing- og oppgjørsprosessen i finansielle derivatmarkeder er: Avregnings- og oppgjørsprosessen integrerer tre aktiviteter - clearing, oppgjør og risikostyring. Avklaringsprosessen innebærer å ankomme til åpne stillinger og forpliktelser fra clearingmedlemmer, som kommer frem ved å samle åpne handelsposisjoner for alle handelsmedlemmene. Handel

4 Viktige anvendelser av evalueringsteknikker

Viktige anvendelser av evalueringsteknikker er oppført nedenfor: Svarene som genereres ved hjelp av disse tiltakene, er bare like gode som datainngangen. Derfor er det nødvendig å være forsiktig utføre en i beregning av avkastning og ta riktig hensyn til alle tilstrømninger og utstrømninger. Viktigere, det er nødvendig å bruke dommen i evalueringsprosessen. Image C

Hva er den siste utviklingen i globale finansmarkeder?

Nylige utviklinger i globale finansmarkeder er: Globale finansmarkeder opplevde turbulente forhold i 2007-08 da krisen i det amerikanske subprime boliglånsmarkedet ble dypet og spilt over til markeder for andre eiendeler. Bekymringer om nedgang i realøkonomien drev en bred re-prissetting av vekstrisiko innen årets slutt. /

3 forskjellige typer formellplaner (numerisk eksempel)

Ulike typer formellplaner er gitt nedenfor: 1. Constant-Rupee-Value Plan: Den konstante rupeeverdiplanen spesifiserer at rupeeverdien av aksjeporteføljen av porteføljen vil forbli konstant. Når verdien av aksjen stiger, må investor derfor automatisk selge noen av aksjene for å holde verdien av sin aggressive portefølje konstant. Imag

Hva er Arbitrage Pricing Theory (APT) -modellen Introdusert av Ross?

Arbitrage Pricing Theory introdusert av Ross forklarer forholdet mellom retur og risiko. Teorien vedrører forventet avkastning av en eiendel til avkastningen fra den risikofri aktiva og en rekke andre felles faktorer som systematisk øker eller forringer den forventede avkastningen. I visse henseender ligner det kapitalkapitalmodellen (CAPM), men det er både materielle og subtile forskjeller. I

10 forskjellige måter tekniker tenker og handlinger

Ulike måter tekniker tenker og handler på, er som følger: 1. Teknikere tror at bak grunnleggende er viktige faktorer: På enkelte tidspunkter har noen investorer gevinster i aksjene, og vanligvis har noen tap. De med gevinster vil sikre dem og om mulig bygge dem høyere, de vil holde aksjene. Image Courtesy: i.dail

10 forskjellige postkonto-kontoer for små spareordninger

Ulike postkontor for små spareordninger er som følger: 1.Post-Office-lagringskonto: Postkontorets sparekonto kan åpnes minimum Rs. 50 og maksimalt Rs. 1, 00, 000 av en person. For felles konto er øvre grense imidlertid Rs. 2, 00, 000 / -, men det er ingen grense for gruppe-, institusjonelle eller offisielle kapasitetsregninger. Im

5 antagelser laget av CAPM

Forutsetninger laget av CAPM er som følger: CAPM gjør forutsetninger om investor preferanser (mer avkastning foretrekkes til mindre, og risiko må belønnes), om investorers oppførsel (risiko er varians av porteføljen, og gjennomsnitt og avkastningavkastning er den norske investorens hovedhensyn) og om verden (investorens prognoser er homogene og markedene er friksjonsløse). Image

Kort avsnitt om kapitalaktiveringsmodell

Capital Asset Pricing Model: CAPM er en økonomisk modell som beskriver hvordan verdipapirer blir priset på markedet. Den har sine røtter i den normative middelvariasjonsmetoden til å investere som ble utviklet av Markowitz. Image Courtesy: 1.bp.blogspot.com/-Z1txqIStoiU/UdUZOzIfYRI/AAAAAAAAAi0/dVKCQTQaXd0/s1280/Radicalessence-TheSecurityMarketLine812.jpg

6 Grunnprinsipper for porteføljeinvesteringsprosessen

Grunnleggende prinsipper for porteføljeinvesteringsprosessen er gitt nedenfor: 1. Det er porteføljen som betyr noe: Individuelle verdipapirer er bare viktige i den utstrekning de påvirker samlet portefølje. En sikkerhetsrisiko bør for eksempel ikke være basert på usikkerheten om en enkelt sikkerhetsavkastning, men i stedet på sitt bidrag til usikkerheten om totalporteføljenes avkastning. Image C

Hva er de praktiske bruken av arbitrageprissettingsteori?

Praktiske anvendelser av arbitrage prissettingsteori er som følger: APT er et interessant alternativ til CAPM og MPT. Siden introduksjonen av Ross har den blitt diskutert, evaluert og testet. Basert på intuitivt fornuftige ideer, er det et forlokkende nytt konsept. Er utøvere og akademikere derfor flyttet bort fra CAPM? I