virksomhet

Konsernsjef: Konsernsjef - (rolle og tilnærminger)

Konsernsjef: Konsernsjef - (rolle og tilnærminger) Konsernsjefens rolle (CEO) er tydelig fra hovedfunksjonene utført av konsernsjef. Den strategiske ledelsen er en generell ledelsesfunksjon. De overordnede lederne er toppledere som er ansvarlige for bedriftens suksess. Konsernsjef er den viktigste strategen som er ansvarlig for alle aspekter av strategisk ledelse, strategiformulering, implementeringsanalyse og evaluering.

Forretningskommunikasjon: Natur, Viktighet, Prosess og Andre detaljer

Forretningskommunikasjon: Natur, Viktighet, Prosess og andre detaljer! Kommunikasjonsmåte: Kommunikasjon oppstår hvor livet eksisterer. Overføringen av enhver meningsfull melding er kommunikasjon. Det er så naturlig et fenomen som selve eksistensen. Enten vi gjenkjenner det eller ikke, har vi ikke annet valg enn å kommunisere. Da

5 Direkte og indirekte tap som følge av fysisk distribusjon av varer

Direkte og indirekte tap som følge av fysisk fordeling av varer er: 1. Lager 2. Materialhåndtering 3. Lagerstyring 4. Ordrebehandling og 5. Transport! 1. Lagring: Varer som holdes opplagret for lenge, medfører unødvendige kostnader. Hvis varen er lagret i lang tid, desto større er kostnaden i (a) Forældelse og forverring, (b) Skatt, (c) Mistet bruk av penger knyttet til beholdning, (d) Tyveri, (e) forsikring, og (f) kostnader for plasslagringsanlegg uegnet til produkt og upassende plassering av lager er andre viktige potensielle tap. 2. M

Innovasjonsteori for handelssyklus: av JA Schumpeter

Les denne artikkelen for å lære om innovasjonsteori om handelssyklus av JA Schumpeter! Innovasjonsteorien til en handelssyklus er propounded av JA Schumpeter. Han anser innovasjoner som den opprinnelige årsaken til handelssykluser. Begrepet "innovasjon" bør ikke forveksles med oppfinnelser. Op

Business Cycle: Notater om Business Cycle Theories

Business Cycle: Notater om Business Cycle Theories! En konjunktursyklus er et komplekst fenomen som omfatter hele det økonomiske systemet. Det kan knapt spores til en enkelt årsak. Normalt er en konjunktursyklus forårsaket og betinget av en rekke faktorer, både eksogene og endogene. Ulike teorier har blitt uttalt av ulike økonomer for å forklare årsakene til en handelssyklus, hvor symptomene er vekslende perioder med velstand og depresjon. Forsk

Mail Order Business: Typer og prosess for å drive en postordrevirksomhet

Mail Order Business: Typer og prosess for å drive en postordrevirksomhet! (a) The Manufacturing Mail Order Houses: Denne typen postorderhus er satt opp av produsenten selv for å selge varene til kundene direkte via post. Mellommennene er eliminert. (b) Avdelings posthus: Dette er også kjent som postordrevirksomhet i avdelingsbutikken. D

Topp 9 Argumenter til støtte for samfunnsansvar for virksomheten

Følgende argumenter vil støtte involvering av virksomheten i sosiale aktiviteter: 1. Offentlige krav: Virksomheten kan eksistere bare med offentlig støtte, og bare hvis virksomheten oppfyller samfunnets behov. Et av hovedargumentene for samfunnsansvar er at de offentlige forventningene fra næringslivet har endret seg. De

Ansvar for en virksomhet mot ulike deler av samfunnet

Hovedansvaret for virksomheten mot ulike deler av samfunnet er som: 1. Ansatte, 2. Eiere, 3. Forbrukere, 4. Regjeringen, 5. Aksjonærer, 6. Fellesskap, 7. Miljø! Virksomheten er avhengig av samfunnet for innganger som penger, menn og ferdigheter, og også for markedet der produktene må selges til kundene. Vi

Barrierer for samfunnsansvar: leder, organisasjon, industri, divisjon

Barrierer for samfunnsansvar er: (i) leder (ii) organisasjon (iii) industri og (iv) divisjon! For å oppfylle oppgaven med samfunnsansvar kan det oppstå følgende problemer på organisasjonsnivå som hindrer prosessen med å gjennomføre målet om samfunnsansvar. (i) lederen: Lederne er ekstra forsiktige når de planlegger og gjennomfører programmene knyttet til samfunnsansvar som folk på høyt nivå kanskje ikke godkjenner lederens planer hvis de føler at planene ikke er lønnsomme for organisasjonen. Det er ledere

Viktige elementer av forretningsprognoser

Viktige elementer av forretningsprognoser! Behovet for prognoser er tydelig fra nøkkelrolle det spiller i planlegging. Forecasting har stor nytte i å utvikle planer. Utarbeidelsen av prognoser og deres gjennomgang av ledere resulterer i å tenke fremover, se fremover og legge til rette for det. Også selve forutsetningen kan avsløre områder der det er behov for kontroll mangler. Fore

Hvordan lage din forretningsplan enormt effektiv? (9 prinsipper)

Ni gyldne prinsipper for å gjøre planen svært effektiv er: 1. Prinsipp for bidrag til mål 2. Begrepet meningsfulle mål 3. Prinsipp for begrensende faktorer 4. Prinsipp for fleksibilitet 5. Prinsippet om rasjonell prosess 6. Kommunikasjonsprinsipp 7. Prinsipp for Tilstrekkelig kontrollteknikk 8. Prinsipp for konkurrerende strategier 9. Pri

Bedriftsprognoser og dens betydning for virksomheten

De følgende avsnittene viser den voksende betydningen av forretningsprognose: 1. Fremme av ny virksomhet: Forecasting er av største betydning når det gjelder å sette opp en ny virksomhet. Det er ikke en lett oppgave å starte en ny bedrift fordi den er full av usikkerhet og risiko. Med hjelp av prognoser kan promoteren finne ut om han kan lykkes i den nye virksomheten; om han kan møte den eksisterende konkurransen hva er muligheten til å skape etterspørsel etter det foreslåtte produktet etc. Etter å

Business Forecasting Teknikker og dens fordeler

Så, for å komme fram til nøyaktig prognoser, er de forskjellige metodene som er vedtatt som følger: 1. Direkte eller Bottom-up-metode, 2. Indirekte eller Top-Down-metode, 3. Empirisk metode, 4. Vitenskapelig prognose, 5. Historisk metode, 6. Fradragsdyktig metode! 1. Direkte eller Bottom-up metode: Under denne metoden samler ulike avdelingshoder og deres underordnede informasjon og data for ulike aspekter av produksjon, salg, kjøp, personell etc. Dis

Hvordan forbedre koordinering for å nå forretningsmål? (11 teknikker)

Koordinering innebærer synkronisering av alle aktiviteter i virksomheten for å oppnå de fastsatte målene. "En leder i styring må koordinere arbeidet som han er ansvarlig for ved å balansere, tidsbestemme og integrere". Følgende er koordineringsteknikkene: 1. Definere tydelig autoritet og ansvar: I en organisasjon er det flere vertikale og horisontale autoritetsforhold. Myndi

3 Typer Business Forecasting: Generelt, Salg, Kapital

Ulike typer forretningsprognoser er: 1.General Forecast, 2.Sales Forecast, 3.Capital Forecast! 1. General Business Forecast: Ingen virksomhet er helt uavhengig, og dermed blir det foretatt generell forretningsforutsetning. Det hjelper å lese fremtidige forhold for virksomheten og forutsi de sannsynlige endringene i forretningsforhold som sannsynligvis vil oppstå i nær fremtid. H

Hvert Start-Up Company går gjennom disse 5 trinnene

En bedrift går gjennom ulike stadier fra fødselen til å bli en etablert aktør i bransjen. Selv om det ikke alltid er nødvendig å følge denne klassiske banen, viser de fleste bedrifter nok bevis på at de har gått gjennom mer eller mindre lignende faser under veksten. Fase 1: Kommer til eksistens: Dette er fødselsstadiet i organisasjonen, hvor vekten er å skape både et produkt og et marked for det. Organisasj

8 grunnleggende grunner til at en entreprenør kan selge sin virksomhet

Det er flere grunner til at en entreprenør ønsker å avslutte sitt venture. Noen av de mer vanlige årsakene blir analysert her. 1. Mangel på fortjeneste: Hvis virksomheten slutter å være lønnsom, har entreprenøren ingen motivasjon for å fortsette med det med mindre han / hun ser fortjeneste på et senere tidspunkt. Hvis grün

Strategier for vekst og utvikling av Young Entrepreneurial Company

Strategier for vekst og utvikling av Young Entrepreneurial Company! Det er mange måter for et ungt entreprenørskap å vokse. Den spesielle måten firmaet til slutt velger, vil avhenge av entreprenørens personlige tilbøyeligheter, de langsiktige målene for virksomheten og settet av muligheter som er tilgjengelige på et gitt tidspunkt. Entrep

Selge en bedrift: 7 viktige skritt man må vurdere før du selger en bedrift

Syv viktige skritt man må vurdere før du selger en bedrift, er som følger: Når en beslutning er tatt for å lete etter en kjøper, må mye planlegging gå inn på kortsiktige tiltak for å få virksomheten klar for salg. Følgende er noen trinn som må tas før du inviterer en kjøper til dine lokaler. 1. Verdsettel

Velger riktig tilnærming til kommunikasjon angående salg av virksomheten din

Velge riktig tilnærming til kommunikasjon angående salg av virksomheten din! Mishandling kommunikasjon om salget kan potensielt skade forholdet ditt med dine ansatte. Dine ansatte vil ikke gjerne lære fra utenforstående at deres selskap er til salgs. På den annen side, selger firmaet ditt er et veldig delikat problem, og du vil ikke like andre faktorer som forstyrrer avtalen, minst av alle dine egne ansatte. Men

10 Fordeler ved utstedelse av innledende offentlig tilbud (IPO) for et selskap

Ti fordeler ved utstedelse av innledende offentlig tilbud (IPO) for et selskap er som følger: I stedet for å selge virksomheten eller ta på flere partnere, kan entreprenøren bestemme seg for å liste den på en børs. Dette gjøres gjennom et innledende offentlig tilbud (IPO). En børsnotering er det første salget av aksjeselskapet til et selskap. Svært of

Notater om grunnleggende trinn involvert under innlevering av en børsmelding

Trinnene som er involvert under innlevering av en børsnotering, vil trolig variere avhengig av utvekslingen du planlegger å få firmaet ditt oppført i. Hvis noteringen er i India, må den overholde retningslinjene fastsatt av Securities and Exchange Board of India (SEBI). De største børsene i India er National Stock Exchange (NSE) og Bombay Stock Exchange (BSE). De re

Ulike trinn involvert i salgsprosessen

Ulike trinn involvert i salgsprosessen er som følger: Selve salgsprosessen kan ta mer enn et år. Den siste fasen av denne prosessen innebærer å fullføre salget og avslutte jevnt. Følgende trinn kan være involvert i hele salgsprosessen: Jeg. I tilfelle det er andre aksjepartnere, vil det være nødvendig å få sin fullmakt til salget. I noen ti

Faktorer som bestemmer verdsettelsen av eksisterende virksomhet før salg

Syv faktorer som bestemmer verdsettelsen av eksisterende virksomhet før salg er som følger: Hvis du er sikker på at du vil selge virksomheten din, må du starte planleggingsprosessen mye på forhånd. Du må ta en rekke beslutninger som vil bidra til at virksomheten blir mer attraktiv og verdifull for kjøperen. Dette

Forretningsproduktporteføljestrategi: Boston Consulting Group Box Model

Les denne artikkelen for å lære om produktporteføljestrategien som definert i Boston konsulentgruppe boks modell! Forretningsporteføljen er samlingen av virksomheter og produkter som utgjør selskapet. Den beste forretningsporteføljen er en som passer til selskapets styrker og bidrar til å utnytte de mest attraktive mulighetene. Selsk

7 måter å oppnå vekst i virksomheten: av McKinsey Growth Pyramid Model

Syv måter å oppnå Business vekst, er oppsummert nedenfor: Denne modellen ligner på noen måte den veletablerte Ansoff-modellen. Men det ser på vekststrategi fra et litt annet perspektiv. McKinsey-modellen argumenterer for at bedrifter skal utvikle sine vekststrategier basert på: 1. Operasjonelle ferdigheter 2. Privi

Viktige fakta om kulturens natur er som følger

Viktige fakta om kulturens natur er som følger! Konseptet med kultur ble grundig definert av EB Taylor i 1860-tallet. Ifølge ham, "Kultur er summen av ideer, tro, verdier, materiell, kulturelt utstyr og ikke-materielle aspekter som mannen gjør som medlem av samfunnet." Kultur består av tanker og atferdsmønstre som medlemmer av et samfunn lærer gjennom språk og andre former for symbolsk interaksjon - deretter skikker, vaner, tro og verdier. De fe

ANSoff Product / Market Matrix: Foreslåtte vekststrategier som setter retningen for forretningsstrategi

ANSoff Product / Market Matrix: Foreslåtte vekststrategier som setter retningen for forretningsstrategi! Innledning : ANSoff Growth-matrisen er et verktøy som hjelper bedrifter med å bestemme produkt- og markedsvekststrategien. ANSoffs produkt- / markedsvekstmatrise antyder at en bedriftens forsøk på å vokse, er avhengig av om den markedsfører nye eller eksisterende produkter i nye eller eksisterende markeder. Produ

Sosialt ansvar for virksomheten: Argumenter for samfunnsansvar for næringslivet

Vi kan nå oppgi følgende argumenter for samfunnsansvar: Fra det langsiktige synspunktet vil samfunnsansvaret i virksomheten være gunstig for virksomheten. Sosialt ansvar og sosialt engasjement kan beskrives som opplyst selvinteresse. 1. Naturen til våre ønsker er alltid i endring, og det er endring i våre forventninger også. Publi

Michael Porter's Five Forces Model: å analysere konkurransedyktig industristruktur

Les denne artikkelen for å få vite om Michael Porters Five Forces Model for å analysere konkurransedyktig industristruktur! En industri er en gruppe bedrifter som markedsfører produkter som er nært substituerte for hverandre (for eksempel bilindustrien, reiselivsbransjen). Noen næringer er mer lønnsomme enn andre. Hvorf

Konkurransedyktige fordeler Strategier for Business

Konkurransedyktige fordel Strategier for Business! Definisjon: En konkurransefortrinn er en fordel i forhold til konkurrenter som oppnås ved å tilby forbrukere større verdi, enten ved lavere priser eller ved å gi større fordeler og tjenester som rettferdiggjør høyere priser. Konkurransedyktige strategier: Etterpå fra sitt arbeid analyserer konkurransekrefter i en bransje. Michae

Forretningsetikk: 7 Kjennetegn ved forretningsetikk

For å forstå forretningsetikk er det nødvendig å vite at det er viktige egenskaper. Disse er: (i) En disiplin: Forretningsetikk er de ledende prinsippene for forretningsfunksjon. Det er kunnskapen gjennom hvilken menneskelig atferd er lært i en forretningssituasjon. (ii) Ancient Concept: Forretningsetikk er et gammelt konsept. Den

Typer av yrke: a. Yrke b. Sysselsetting og c. Virksomhet

Typer av yrke: a. Yrke b. Sysselsetting og c. Virksomhet! Vi vet alle at økonomiske aktiviteter gjennomføres for å tjene penger. Vanligvis engasjerer folk seg i slike aktiviteter regelmessig og sies å være engasjert i sitt yrke. Dermed betyr okkupasjon å holde seg engasjert eller okkupert i noen lønnsom økonomisk aktivitet med jevne mellomrom for å tjene sitt levebrød. For ekse

Virksomhetsmål: 5 viktigste forretningsmål

Fem viktigste mål for virksomheten kan klassifiseres som følger: 1. økonomiske mål, 2. sosiale mål, 3. menneskelige mål, 4. nasjonale mål, 5. globale mål. Mål representerer formålet som en organisasjon har blitt startet for. Mål styr og styr forretningsmenns handlinger og oppførsel. Ifølge William F. Glueck, &qu

Mikro Miljø av Business: 6 Faktorer av Micro Miljø av Business

De viktigste faktorene i mikromiljøet for virksomheten er som følger: 1. konkurrenter, 2. kunder, 3. leverandører, 4. offentlige, 5. markedsføringsformidlere, 6. arbeidere og deres fagforening! Mikromiljøet i organisasjonen består av de elementene som er kontrollerbare av ledelsen. Normalt påvirker mikromiljøet ikke alle selskapene i en bransje på samme måte, fordi størrelsen, kapasiteten, evnen og strategiene er forskjellige. For eksem

Betydningen av SWOT-analyse i virksomheten

Les denne artikkelen for å vite om viktigheten av SWOT-analyse i virksomheten! SWOT er en forkortelse for styrker, svakheter, muligheter og trusler. SWOT-analyse er et viktig verktøy for å revidere den overordnede strategiske posisjonen til en bedrift og miljøet. Det grunnleggende målet med SWOT-analyse er å gi et rammeverk for å reflektere over firmaets evne til å overvinne barrierer (eller trusler) og benytte mulighetene i miljøet. Faktisk

Makro Miljø av Business: Økonomisk Miljø og Ikke-Økonomisk Miljø

Les denne artikkelen for å få vite om klassifikasjoner av makro miljø, de er: økonomisk miljø og ikke-økonomisk miljø! Makro miljø refererer til de faktorene som er eksterne krefter i selskapets aktiviteter og ikke angår det umiddelbare miljøet. Makro-miljø er de kreftene som indirekte påvirker selskapets drift og arbeidsforhold. Disse fakt

Forretningskarakteristikker: 6 Viktige egenskaper av virksomheten

De viktigste egenskapene til virksomheten er som følger: (a) Tilbud på varer og tjenester. (b) Salg eller bytte av varer og tjenester. (c) Regelmessig utveksling av varer og tjenester. (d) Krever investering. (e) Målsetninger ved fortjeneste. (f) Involver risiko og usikkerhet om inntekt. Vi skal diskutere hver av disse egenskapene: (a) Tilbud på varer og tjenester: Personer i næringslivet er engasjert i produksjon og distribusjon av varer og tjenester. Var

Bedriftsmiljø: Natur og betydning for næringsmiljøet

Les denne artikkelen for å få vite om forretningsmiljøets definisjoner, natur og betydning! Ordet "Bedriftsmiljø" er definert av ulike forfattere som følger, "Bedriftsmiljøet omfatter klimatet" eller sett av forhold, økonomisk, sosial, politisk eller institusjonell hvor virksomheten foregår. "

PR: det er definisjon, mål og andre detaljer

PR: det er definisjon, mål og andre detaljer! Definisjon: Vi kan definere PR som følger: (a) Dette er et selskaps innsats for å forstå offentligheten (både i selskapet og utenfor) og gjøre det forstått for sin opplyste egeninteresse. (b) Det er en organisert innsats for et selskap å bygge et godt bilde for seg selv blant de som teller, det vil si de som det er avhengig av overlevelse og vekst. - (c)