fundamentale rettigheter

Rettsmidler for å beskytte grunnleggende rettigheter

En kort forklaring på skrivelsene som et individ kan beskytte sine grunnleggende rettigheter til, vil ikke være irrelevant. 1. Habeas Carpus: Denne forfatteren gir et middel for en person som feiltestilt eller opprettholdes. Det er adressert til personen som oppbevarer en annen i varetekt. Han er pålagt å produsere detenu, før domstolen og rettferdiggjøre frihetsberøvelsen. Hvis

Naturen til våre grunnleggende rettigheter

Naturen til grunnleggende rettigheter: (a) Mest utførlige: En av de mest iøynefallende trekkene til den indiske lovforslaget er at det er verdens mest utdypede kapittel. Et fullt kapittel med tjuefem artikler er viet til det. Kapittelens voluminøse størrelse skyldes oppsummeringen av syv rettigheter i de minste detaljene sammen med et forseggjort sett med begrensninger pålagt dem. Sid