menneskerettigheter

7 Hindringer i Nytelsen av Menneskerettigheter

1. Det kaste ritte indiske sosiale systemet er en hindring i menneskerettighetsnytelsen. Lavkaste folk har vært ofre for forsømmelse og utnyttelse. Videre møter de religiøse, kulturelle og språklige minoritetene utfordringer for sin distinkte identitet. I stasjonen for modernisering blir stammen oppstyrt fra deres skogsjord. Fat

National Human Rights Commission (NHRC)

1. Dens sammensetning: Den nasjonale menneskerettighetskommisjonen ble opprettet 25. september 1993 gjennom en forordning og et år senere gjennom en lov, ble legemidlet gitt en lovbestemt status. Innføringen av en slik kommisjon var nødvendig for å motvirke den brede og ondskapsfulle propagandaen til Pakistan og ikke-statlige organer som Amnesty International og Asia watch for brudd på menneskerettighetene i Punjab og Kashmir. NHR

Statlig Menneskerettighetskommisjon

1. Sammensetning av Statens Menneskerettighetskommisjon: En statskommisjon skal bestå av en leder og noen medlemmer utnevnt av guvernøren i samråd med statsministeren, hjemministeren, høyttaler og leder av opposisjonen i statsforsamlingen. Formannen skal være pensjonert dommer ved High Court; En av medlemmene skal være en tjener eller en pensjonert distriktsdommer i den staten; Et medlem skal være en tjenestedommer eller en pensjonert dommer i High Court, to medlemmer skal være aktivister innen menneskerettigheter. I till