genetikk

Gene: Typer og funksjoner av gen

Les denne artikkelen for å lære om genet: Typer og funksjoner av gen! Begrepet gen ble introdusert av Johanssen i 1909. Forut for ham hadde Mendel brukt ordfaktoren for en bestemt, distinkt, partikkelformet arv som deltar i uttrykk for et trekk. Johanssen har definert gen som en elementær arv som kan tilordnes et bestemt trekk. M

Forskningspapir om human genetikk (10031 ord)

Her er ditt forskningspapir om menneskelig genetikk, kromosomer og gener! Vi arver noen fysiske og biokjemiske tegn fra våre foreldre og forfedre. Overføring av arvede karakterer eller egenskaper gjennom generasjoner er kjent som arvelighet. Genetikk er den grenen av biovitenskap som omhandler studiet av de underliggende prinsippene om arvelighet.

2 typer operon system av genetikk fordeler av genet regulering

En operon er en del av genetisk materiale (eller DNA) som virker som en enkelt regulert enhet som har en eller flere strukturelle gener, et operatørgen, et promotergen, et regulatorgen, en repressor og en induktor eller corepressor (fra utsiden). Operatør-, promotor- og regulatorgener utgjør reguleringsregionen. O

Genuttrykk: Notater om regulering av genuttrykk

Les denne artikkelen for å lære om genuttrykket: Merknader om regulering av genuttrykk! Genuttrykk er mekanismen på molekylivå hvor et gen er i stand til å uttrykke seg i fenotypen av en organisme. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Gene_expression_control.png Mekanismen for genuttrykk innebærer biokjemisk genetikk. Den

Genetisk materiale: Natur og egenskaper av genetisk materiale

Les denne artikkelen for å lære om det genetiske materialet: Natur og egenskaper av genetisk materiale! Natur Genetisk Materiale: Genetisk materiale er det stoffet som ikke bare styrer arv av egenskaper fra en generasjon til den andre, men kan også uttrykke sin effekt gjennom egenskapenees formasjon og funksjon. I

Genmutasjoner: Mekanisme og betydningen av genmutasjoner

Les denne artikkelen for å lære om genmutasjonene: mekanismen og betydningen av genmutasjoner av Morgan! De er nye plutselige arvelige diskontinuerlige variasjoner som skyldes en endring i nukleotid-typen og sekvensen av et DNA-segment som representerer et gen eller cistron. De første registrerte genmutasjonene er Ancon Sheep (1791) og hornless (pollet) storfe (1889). D

Genetikk: Korte notater om gener og enzymer

Les denne artikkelen for å lære om genetikk: korte notater om gener og enzymer Archibald Garrod (1902) var den første som antydet at gener opererer gjennom enzymer. Han studerte en rekke arvelige menneskelige lidelser og fant at de er innfødte feil i stoffskifte eller manglende metabolisme av organismen for å utføre en bestemt funksjon på grunn av dannelse av defekte enzymer forbundet med arv av defekte gener. Image

Human Genome Project: Silent Egenskaper og Mål for Human Genome Project

Les denne artikkelen for å lære om de stille funksjonene, målene, applikasjonene og fremtidige utfordringene i menneskelige genomprosjekter! Hver enkelt person har en identitet som skyldes ens genetiske sminke. Ingen to personer er like (unntatt mono-zygot tvillinger) fordi de er forskjellige i deres genetiske sminke. I

Kort notater om genbibliotek og genbank

Les disse korte notatene på genbiblioteket og genbanken! Gene Library: En samling av DNA-fragmenter produsert av restriksjonsendonukleaser som representerer alt DNA fra en organisme, er kjent som et DNA-bibliotek. Disse fragmentene kan spres i en vert. Image Courtesy: farm8.staticflickr.com/7210/6917245313_6968c8fcbb_o.

Genetisk kode: Egenskaper og unntak av genetisk kode

Les denne artikkelen for å lære om den genetiske koden: egenskaper og unntak av genetisk kode Selv om DNA består av bare fire typer nukleotider, kan sistnevnte plasseres på utallige måter. Således kan en DNA-kjede med kun ti nukleotidlengder ha 4 10 eller 1 048 576 typer tråder. Ettersom et enkelt DNA-molekyl har flere tusen nukleotider, kan en grenseløs spesifisitet inkorporeres i DNA'et. Image

Mekanisme for kjønnsbestemmelse under genetisk kontroll

Mekanisme for sexbestemmelse under genetisk kontroll! Sexbestemmelse i de fleste planter og dyr er opptatt av studiet av faktorer som er ansvarlige for å lage en individuell mann, kvinne eller en hermafroditt. Tidligere ble mekanismer for sexbestemmelse forklart utelukkende på grunnlag av sexkromosomer, hvor konstitusjonen avviker generelt hos mannlige og kvinnelige personer.

Karakteristisk og unntak av genetisk kode - diskuteres!

Karakteristisk og unntak av genetisk kode! Det er en intim forbindelse mellom gener og syntese av polypeptider eller enzymer. Gener er laget av nukleotider som er arrangert på en bestemt måte. I moderne terminologi refererer et gen til en cistron av DNA. En cistron er laget av et stort antall nukleotider.

Prosess av Gene Prediction og Counting

Prosess av Gene Prediction og Counting! Annonse er en prosess som identifiserer gener, deres regulatoriske sekvenser og mulige funksjoner. Annonasjon indikerer de ikke-proteinkoding gener, kodende gener for r RNA, t RNA og nukleære RNAer, mobile genetiske elementer og repetitive sekvensfamilier tilstede i genom.

Nyttige notater om menneskelig genomprosjekt (forklart med diagram)

Nyttige notater om menneskelig genomprosjekt! Human Genome Project er det mest ambisiøse og spennende vitenskapelige foretaket av menneske. Human genomprosjekt administreres av National Institute of Health og US Deptt. av energi. I USA startet arbeidet med dette prosjektet i 1990 med vilje til å kartlegge og sekvensere hele settet av kromosomer om 15 år. Å

Notater om ufullstendig dominans og samdommensjon

Notater om ufullstendig dominans og medherredømme! Ufullstendig dominans: Loven om dominans er ikke alltid funnet å være korrekt, da det er mange eksempler hvor den totale dominansen er fraværende. I slike tilfeller er noen egenskaper av F 1- fenotypen mellomliggende mellom foreldrenes egenskaper. I

Gregor Johann Mendels bidrag til studiet av genetikk

Gregor Johann Mendels bidrag til studiet av genetikk! Gregor Mendel (figur 5.3) ble født i 1822 til en familie av fattige bønder i Silisian, en landsby i Heinzendorf som nå er en del av Tsjekkoslovakia. Han avsluttet sin videregående skole i en alder av atten. Han fikk denne tidlig utdannelsen i et kloster i Bruno (tidligere Brunn i Østerrike). I s

Kryss over: Mekanismer, Typer, Faktorer og Betydning

Kryssing over på kromosomene: Mekanismer, kjennetegn, faktorer og betydning! Kryssing er prosessen med utveksling av genetisk materiale eller segmenter mellom ikke-søsterkromatider av to homologe kromosomer. Kryssing oppstår på grunn av utveksling av seksjoner av homologe kromosomer. Normalt, hvis uavhengig sortiment finner sted, dvs. nå

Sammenkobling av gener: Komplett kobling, ufullstendig kobling og signifikanser

Sammenkobling av gener: Komplett kobling, ufullstendig kobling og signifikanser! Komplett kobling: Hvis koblingen er fullført, bør det bare være foreldrekombinasjoner og ingen rekombinasjon. Morgan (1919) rapporterte en komplett kobling i Drosophila. Når vanlig mannlig villflyv med grå kropp og vanlige vinger ble krysset med kvinne som hadde svarte kropp og vestigiale vinger, i F 1 , var hybrider alle grålegede og vanlige vinger (med dominerende tegn). Men

Genetiske Variasjoner: Rekombinasjoner og Mutasjoner

Genetiske Variasjoner: Rekombinasjoner og Mutasjoner! 1. Rekombinasjoner: De organismer som uttrykker tegn til begge foreldrene er kjent som rekombinanter, og hendelsene som er ansvarlige for å blande mors- og paternale tegn i seksuelt reproduserende organismer kalles rekombination. Nye kombinasjoner vises på tre måter: (a) Ved uavhengig utvalg av kromosomer på tidspunktet for dannelse av gameter. (b

Sex-koblet arv og ikke-disjeksjon i Drosophila

Sex Linked Arv og Non-Disjunction i Drosophila! Sexkromosomene bærer ikke bare noen av de genene som bestemmer sex, men også andre gener. Genene av bestemte tegn er knyttet til sexkromosomer i Drosophila melanogaster. Omtrent 150 sex-koblede tegn har blitt oppdaget så langt i dette fruktbart. Morgan s tilfelle av øyenfarge arv i Drosophila kan lettest forklares ved å anta at genet for pigment i øyet er båret på X-kromosom og at Y-kromosomet ikke har noen allel av dette genet. Som al

Sammenkobling av gener: Nyttige notater om sammenkobling av gener

Sammenkobling av gener: Nyttige notater om sammenkobling av gener! I Mendels dihybrideksperiment viste F1-dobbelt heterozygoten alltid uavhengig utvalg av de to parene genene ved gametdannelsen. Faktisk var prinsippet rettferdiggjort bare fordi gener ikke var knyttet til hverandre. Dette skyldtes årsaken til at gener befant seg på forskjellige kromosomer.

Genetiske kart over kromosomer: Kartleggingsteknikk og betydning

Genetiske kart over kromosomer: Kartteknikk og betydning! Morgan (1911) forutslo at overfrekvensen styres i stor grad av avstander mellom gener. Dermed øker sannsynligheten for forekomsten av kryssing mellom to bestemte gener som avstanden mellom dem blir større. Med andre ord er overfrekvensen direkte proporsjonal avstander mellom gener.

3 Viktige prinsipper for arv: formulert av Mendel

Tre viktige prinsipper for arv formulert av Mendel er: (a) Princip av dominans (b) Segregasjonsprinsipp eller Renhet av gameter og (c) Selvstendighetsprinsipp: (A) Prinsipp (lov) av dominans: Av to kontrasterende allelomorfe faktorer uttrykker bare en seg i et individ. Faktoren som uttrykker seg, kalles dominant, mens den andre som ikke har vist effekten er betegnet som recessiv

Arv i menneskehet: Teorier, grunnleggende og essensielle arveegenskaper

Arv i menneskehet: Teorier, grunnleggende og essensielle egenskaper av arv! Mange synspunkter ble fremført før Mendel forklarte overføring av tegn fra foreldre til avkom. 1. Fuktig dampteori: En gresk filosof, Pythagoras (580-500 f.Kr.) Foreslo at hvert organ av dyrkropp produserte damp og ny organisme ble dannet ved kombinasjon av forskjellige organer. 2

Kromosomal Theory of Arv (forklart med diagram)

Kromosomteorien av arv! Etter oppdagelsen av Mendels arveavtaler, gikk forskerne naturlig til problemene med mekanikken i prosessene de observert. Den "hva" av det tidligste tjuende århundre ga raskt til en bekymring med "hvordan"? Et par papirer fra Sutton så tidlig som 1902 og 1903 (kun to og tre år, henholdsvis etter gjenoppdagelsen av Mendels landemerkepapir initierte genetikkens modemalder) tydelig pekte veien til et fysisk grunnlag for arvets vitenskap. K

6 Metoder for å studere menneskelig genetikk - forklart!

Noen av de grunnleggende metodene for studier av human genetikk er som følger: I de senere år har nye teknikker blitt utviklet. Med disse teknikkene har det vært mulig å forstå mye om arvsmodus av en rekke tegn hos mennesker. 1. Stamtavleposter er godt innspilt og godt vedlikeholdt, slik at det har blitt lettere å spore overføring av bestemt karakter gjennom generasjon. 2. Be

Resultat av Mendels eksperimenter

Resultat av Mendels eksperimenter! (a) F 1 kun av en type: Mendel testet de syv tegnene individuelt ved å krysse en variasjon som bærer et bestemt karaktertrekk (for eksempel høyt) med et annet utvalg som bærer et annet trekk av samme karakter (f.eks. Dverg). Enslig, Mendels kryss mellom de to forskjellige varianter for hvert tegn produserte alltid F 1 som bare var av en type. Fo

Kjønnsbestemmelse mellom to personer av samme art

Kjønnsbestemmelse mellom to personer av samme art! Kjønn er arvelig forskjell mellom to personer av samme art. Kjønn er en av de mest iøynefallende og interessante typer arvelige forskjeller observert blant personer av samme art. Bestemmelse av kjønn bestemmes ved befruktning, når mannlige og kvinnelige gameter smelter sammen. A. M

Prinsipper for arv og variasjon

Prinsipper for arv og variasjon! Gjennom enkel observasjon har vi alle blitt klar over at levende ting har individualitet. Et menneske er lett å skille fra andre på en rekke måter. På samme måte kan hunder fortelles, selv om de er av samme ras. Et annet poeng er at når hundene har avkom, er de alltid hunder, aldri katter eller rotter. Vide

Genom: Betydning, åpenbaringer og implikasjoner

I denne artikkelen vil vi diskutere om: - 1. Betydning av Genome 2. Human Genome Project 3. Genomiske Revelations 4. Utsikter og Implikasjoner av Human Genome 5. Human Genome Revelations. Innhold: Betydning av genom Human Genome Project s Genomiske åpenbaringer Utsikter og implikasjoner av menneskelig genom Human Genome Revelations 1.